logik og færdighedstest

People Test Logik – PTL 

Afdækker otte forskellige områder inden for matematisk og logisk intelligens, samt giver en samlet intelligensscore.

People Test Logik er en kombinationsanalyse og beregner, som de fleste andre intelligensanalyser, en generel intelligensscore. Derudover giver analysen dog også, i modsætning til mange andre intelligenstests, en detaljeret profil af vedkommendes intelligens og logiske formåen inden for forskellige områder.

Man kan altså sige, at PTL’en foruden en intelligenskvotient også opsummerer testpersonens færdigheder inden for en række mere specifikke færdigheder.

Den samlede intelligensscore kan fortælle os noget om, hvorvidt en person er mere eller mindre velbegavet, men den siger ikke noget om på hvilke områder det især er, at personen adskiller sig. Nuancerne træder derfor for alvor frem når man sætter fokus på de otte områder.

På certificeringskurset lærer du dels at vurdere, hvornår der er tale om en velbegavet person og dels at se nærmere på de otte områder, som PTL dækker over.

PTL kan med fordel anvendes i kombination med PTP og PTM.

Fakta om PTL
Type Færdigheds- & intelligens test
Antal items 80
Tid 30 min.
Kategorier 8 intelligens- & færdighedsparametre
Metodik Normativ test
Sprog Dansk, engelsk (UK), engelsk (US), svensk, norsk, finsk, islandsk, polsk
Validitet Korrelation med Raven 0,618
Reliabilitet Samlet reliabilitet 0,897
IT-teknik dot.NET applikation – PeopleMatch
Normer Europæisk normgruppe
Certificering e-learning med eksamen og 1 dags tilstedeværelseskursus.
Kvalitetssikring People Forsker- & Kvalitetsteam. Deltagelse i VPP

Klik her for mere information om People Test Logik – PTL.

Kontakt CEO Torben Tolstøj allerede i dag og hør mere om hvordan vi kan booste jeres værdiskabelse i virksomheden.