Etikken bag People Test Systems’ testværktøjer

Etik henviser grundlæggende til læren om, hvordan man behandler andre mennesker med respekt for, og tager hensyn til, deres basale behov og rettigheder. People Test Systems er en analysevirksomhed, der lever af at udbyde nogle af markedets mest efterspurgte og veludviklede testværktøjer til rekruttering og medarbejderudvikling. For People Test Systems handler etik dermed først og fremmest om at sikre kvaliteten af vores testværktøjer, så vi kan garantere vores brugere den største sikkerhed for retvisende testresultater. Samtidigt handler etik for People Test Systems om løbende at udvikle vores brugeres kompetencer således, at de har de bedst tænkelige forudsætninger for at skabe værdi med vores produkter.

Etik henviser grundlæggende til læren om, hvordan man behandler andre mennesker med respekt for, og tager hensyn til, deres basale behov og rettigheder. People Test Systems er en analysevirksomhed, der lever af at udbyde nogle af markedets mest efterspurgte og veludviklede testværktøjer til rekruttering og medarbejderudvikling. For People Test Systems handler etik dermed først og fremmest om at sikre kvaliteten af vores testværktøjer, så vi kan garantere vores brugere den største sikkerhed for retvisende testresultater. Samtidigt handler etik for People Test Systems om løbende at udvikle vores brugeres kompetencer således, at de har de bedst tænkelige forudsætninger for at skabe værdi med vores produkter.

 

Kompetencer hos People Test Systems

Hos People Test Systems er kvalitetssikring af vores testværktøjer en grundlæggende betingelse for, at vores brugere kan skabe værdi med testværktøjerne. Derfor har vi en fagligt kompetent afdeling for forskning og udvikling, hvis kerneopgave løbende er at sikre, at vores produkter lever op til vores brugeres høje kvalitetskrav og forventninger. Samtidig har vi en erfaren leveranceafdeling med stor indsigt, der har til formål at sikre brugernes høje kompetenceniveau og den bedste implementering af vores tests i organisationen.

 

Verdens Bedste Brugere

Derudover arbejder People Test Systems med at sikre, at brugerne af vores værktøjer er verdens bedste. Dette gør vi gennem vores koncept, Verdens Bedste Brugere (VBB). Gennem en grundig certificeringsuddannelse sikrer vi, at vores brugere efter uddannelsen føler sig personligt og fagligt kompetente til at anvende vores testværktøjer i praksis. En anvendelse, der er værdiskabende, og som lever op til People Test Systems’ etiske retningslinjer. Vi arbejder derfor løbende på at sikre vores certificeringsuddannelses høje kvalitetsniveau. Dette sker gennem udviklings- og ERFA-møder, hvor rammerne for testværktøjernes anvendelse udvikles gennem dialog, diskussion og workshops. Læs mere om Verdens Bedste Brugere her.

 

Forsker- og Kvalitetsteam

Ligeledes har People Test Systems’ et uafhængigt Forsker- og Kvalitetsteam tilknyttet, som har til formål at sikre den størst mulige kvalitet af People Test Systems’ tests. Med Forsker- og Kvalitetsteamet søger vi derfor løbende sparring hos de mest anerkendte forskere og eksperter i Danmark for at sikre kvaliteten af vores testværktøjer og nyeste udviklingsprojekter yderligere. Læs mere om People Test Systems’ Forsker- og Kvalitetsteam her.

 

Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP)

People Test Systems er medlem af Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP), der sætter standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng. Helene Hoppe Revald, People Test Systems’ Faglige ansvarlige, er ligeledes bestyrelsesmedlem i VPP og har været det siden starten af 2015.