Assessment forløb

People Test Assessment er et forløb, hvor lederen evalueres ud fra de kompetenceområder, der er relevante for at skabe resultater og succes.
Testforløb

Assessment

People Test Assessment er et forløb, hvor lederen evalueres ud fra de kompetenceområder, der er relevante for at skabe resultater og succes. Forløbet gennemføres med udgangspunkt i People Test Systems’ unikke værktøjer:

Uanset hvilket formål og resultat der ønskes, tages der udgangspunkt i den pågældende virksomheds værdier, strategier og forretningsmæssige mål. Kombinationen af en præcis afdækning af personlighed og forventet adfærd, logisk kapacitet og teamperformance, giver et unikt overblik over potentiale og performance.

People Test Assessment forløbet

Leadership Assessment

Forløbet har til formål at give ledere indsigt i identifikation, udvikling og fastholdelse af talenter i organisationen, der skal gennemføre forretningsstrategien. Forløbene omfatter individuelle vurderinger samt teamsammensætninger.

Rekrutterings Assessment

Forløbet giver ledelsen et grundigt indblik i kandidatens personlighed som f.eks. ledelsesstil, holdninger og værdier samt evnen til implementering og eksekvering. Ledelsen modtager samtidig fremadrettede anbefalinger til motivation af den enkelte, hvilke fokusområder der er, og hvordan de optimale forhold til præstationsoptimering skabes. People Test Systems sørger for, at kandidatens udviklingsmål understøtter virksomhedens mål.

Talent Management

En flerdimensionel vurderingsproces er nødvendig, for at forstå de nuværende kompetencer og det fremtidige potentiale i nøglemedarbejdere. I forløbet arbejdes der med personlighed, logisk kapacitet og teamperformance. Talent Management omfatter ligeledes en kortlægning og lukning af talent-gap.

Succession planning

Få identificeret og udviklet de ledere og medarbejdere, der har potentiale til at udfylde nøglepositionerne og føre virksomheden videre. People Test Systems gennemfører en grundig vurdering af den enkeltes potentiale i forhold til den fremtidige strategi og de ledelsesmæssige mål. Direktionen får overblik over organisationens next level potential og fremtidens niveau.