Oplev vores testværktøjer og lederevalueringer

Vores analyser og metode er specielt tilpasset erhvervslivet til brug af ledere i samarbejde med HR-afdelinger. For mens det er HR-afdelingens ansvar at tiltrække nye talenter, så er det lederens ansvar at fastholde dem. Derfor er det nødvendigt at vide, hvad der driver og motiverer medarbejdere og ledere. Den viden kan I opnå igennem vores testværktøjer.

Se vores værktøjer her

People Test Systems eksisterer for at gøre det lettere for flere at få adgang til og benytte sig af state-of-the-art testværktøjer. Værktøjer der både tegner et mere nuanceret og validt billede af testpersoner samtidig med, at de er nemme og økonomisk overkommelige at anvende

Personligheds- og adfærdstest
People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere.
Intelligens- og færdighedstest

People Test Logic er en udvidet intelligenstest, som giver en detaljeret profil af testtagerens intelligens og logiske formåen, inden for ni forskellige områder, samt en beregning af testtagerens intelligensscore.

Personligheds- og færdighedstest

People Test Basic er et testværktøj, der måler både på adfærd og færdigheder. Testen giver et hurtigt og nuanceret overblik over testtagerens adfærd, samtidig med at den måler på helt fundamentale færdigheder.

Teamværktøj

People Test Team er et testværktøj til sammensætning og udvikling af High Performance Teams. Testværktøjet kan både bruges til opstarten af et nyt team og til at få allerede eksisterende teams til at fungere optimalt, inden for de givne rammer.

Personligheds- og risikoadfærdsanalyse

People Test X-tend er en udvidet personlighedstest med særligt fokus på risikoadfærd baseret på den seneste forskning om mørke personlighedstræk, udviklet til at måle arbejdsrelateret adfærd og dokumenteret fri for bias og adverse impact.

Lederevaluering og -udvikling

People Test 360° er en professionel 360° måling til lederevaluering og -udvikling. Lederevalueringen giver et dybdegående billede af, hvordan lederen opleves af andre, fra flere niveauer i virksomheden.