Kandidat

Har du søgt et job og står over for at skulle testes med en eller flere af vores værktøjer? Så kan du her finde information om vores værktøjer og gode råd til, hvordan du forbereder dig.

Du vælger selv

Hvis du skal udfylde flere af vores værktøjer, kan rækkefølgen være lidt forskellig, afhængig af hvor og hvordan du skal udfylde de forskellige test. Hvis du modtager et link til begge test, vil rækkefølgen typisk være helt op til dig. Uanset hvilken en du starter med, anbefaler vi altid at holde en lille pause mellem besvarelserne.

Når en kandidat bliver målt på sine kognitive evner i rekrutteringssammenhæng, er det for at afdække matchet mellem kandidatens kapacitet og kompleksiteten i arbejdsopgaverne, og sikre at kandidatens styrker kan sættes i spil i jobbet.

Måden en kandidat agerer på har betydning for udførelsen af arbejdsopgaverne, samarbejdet med kollegaer og bidraget til kulturen i teamet såvel som i organisationen. At måle personlighed i forbindelse med rekruttering handler altså om at sikre det rette match til både stilling, team og organisation.

Hvorfor bruge test i rekruttering?

I forbindelse med rekrutteringer er brugen af test blevet mere og mere almindeligt. Særligt intelligenstest er blevet mere udbredt i de senere år.

Test er et af de mest effektive værktøjer til at komme hele vejen rundt og få belyst forskellige sider af en person. Forskning viser, at netop test er et af de bedste redskaber til at finde ud af, hvor godt personen passer ind i den aktuelle stilling – og ikke mindst ind i organisationen.

Formålet med test er først og fremmest at skabe dialog og blive klogere på dig som person – hvordan du handler i forskellige situationer, hvad der motiverer dig, og hvornår du særligt har brug for støtte eller sparring.

Formålet er ikke at sætte folk i bås eller stemple folk som hverken dumme eller særligt begavede. Betragt derfor ikke test som en eksamen, men som en metode for virksomheden til at blive klogere på det, som gør dig helt unik, og hvorfor de skal vælge lige netop dig til stillingen.