Certificering

People Test Logic

People Test Logic (PTL) certificeringen giver kompetencer til at analysere personer og optimere i forhold til færdigheder og intelligens. Certificeringen giver viden om menneskelige evner og færdigheder samt hvilke konsekvenser de pågældende evner og færdigheder har for personen og omgivelserne. Den certificerede bliver kvalificeret til at tolke testresultatet i dybden og sætte det i en arbejdsmæssig kontekst, samt ikke mindst at give en værdiskabende tilbagemelding til kandidaten.

Certificering i PTL

Målgruppe

Målgruppen for PTL certificeringen er ledere, HR-professionelle og konsulenter, der ønsker indsigt i og viden omkring hvordan måling af intelligens, logisk kapacitet og færdighedsniveau har indflydelse på præstation.

Analysen bruges i forbindelse med daglig ledelse, præstationsoptimering, kompetenceudvikling, forandringsledelse og rekruttering.

Indhold

På certificeringen arbejdes der med:

Værdiskabelse

Via certificeringen opnår du kompetencer indenfor:

KVALIFICERET VURDERING

… at foretage kvalificerede vurderinger af en testpersons intelligens, logiske kapacitet og færdigheder samt deres betydning for præstation i relation til relevante stillinger

OPTIMAL RÅDGIVNING

… at rådgive om personens forudsætninger og muligheder for optimale løsninger af arbejdsopgaver og projekter

SPARRING OG KOMMUNIKATION

… at sparre med testpersonen om, hvordan han/hun bedst anvender sine evner for at sikre egen succes og optimal kommunikation med andre

Certificeringen

DEL 1

Teoretisk

Teoretisk e-learning på vores online læringsplatform People Test Academy med efterfølgende online teoretisk eksamen. Den teoretiske forberedelse af certificeringskurset har en varighed af ca. 4 – 6 timer.

DEL 2

Praktisk

Tilstedeværelseskursus med afsluttende praktisk eksamen. Tilstedeværelseskurset har en varighed af én kursusdag og afholdes hos People Test Systems.