Intelligens- og færdighedstest

People Test Logic

Få en unik indsigt i dine lederes og medarbejderes styrker med en udvidet intelligenstest.

People Test Logic er en udvidet intelligenstest, som giver en detaljeret profil af testtagerens intelligens og logiske formåen, inden for ni forskellige områder, samt en beregning af testtagerens intelligensscore. Den samlede intelligensscore giver et billede af, hvorvidt personen er mere eller mindre begavet.

De ni forskellige områder siger noget om, hvor personen især adskiller sig fra andre og giver et mere nuanceret billede af personens færdigheder og intelligens, samtidig med, at de afdækker personens evner inden for strategi og problemløsning.

Kort om People Test Logic

Hvem

Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse

Denne intelligenstest er ideel til virksomheder, der ud over indsigt i medarbejdernes færdigheder og arbejdsstil, ønsker at identificere deres fulde potentiale gennem større forståelse af deres arbejdsmetoder.

Målinger

Intelligenstesten giver en præcis måling af intelligenskvotient og indsigt i medarbejderens evner i forhold til problemløsning og strategi, baseret på målinger af ni intelligens- og færdighedsparametre.

Ekstra

Færdigheds- og intelligenstesten måler testtagerens indlæringsevne og -metode, samt evne til at bevare overblik og løse komplekse opgaver. People Test Logic er én samlet dybdegående intelligenstest i stedet for flere forskellige, og derved sparer du tid uden at gå på kompromis med kvalitet.

People Test Logic skaber værdi for:

Testværktøjs brugeren

Intelligenstesten viser testtagerens evne til at sætte sig ind i nye opgaver, løse dem effektivt og korrekt, samt forstå komplekse sammenhænge, både på det taktiske og strategiske niveau.

Testtageren

People Test Logic øger indsigt i egne styrker og evner, herunder forholdet mellem ambitioner og kapacitet. Intelligenstesten giver tydelige indikationer på, hvor det bedste match er mellem kompetencer og succeskriterier.

Virksomheden

Intelligenstesten måler på parametre, der er afgørende for testtagerens bidrag til virksomhedens udvikling. Den giver samtidig et klart billede af, hvor hurtigt, der er et afkast af en investering i en ny medarbejder.

Vil du vide mere om certificeringen og værdiskabelsen i vores Intelligens- og færdighedstest, People Test Logic (PTL)?