Certificering

People Test X-tend

People Test X-tend (PTX) certificeringen giver dig kompetencer til at analysere og afkode de mere mørke sider af kandidatens personlighed – også beskrevet som risikoadfærd. PTX analysen er udviklet som supplement til en personlighedsanalyse, og det er derfor også et krav at du er rutineret bruger af People Test Person (PTP) for at kunne tilmelde dig PTX certificeringen. PTX analysen kan bruges til både rekruttering- og udviklingsopgaver, og certificeringen er særligt vedkommende, hvis du tester personer til stillinger, der er relationelle som udgangspunkt og har stor impact på andre mennesker. Det kan fx være sælgere, konsulenter og især ledere.

Certificering i PTX

Målgruppe

Certificeringen henvender sig til ledere, rådgivere, konsulenter og HR-professionelle, som ønsker at skabe værdi i organisationen ved at arbejde med personlighed og risikoadfærd. Analysen anvendes i forbindelse med rekruttering, ledelse, coaching og udvikling. PTX-analysen benyttes primært til high impact stillinger som fx sælgere, konsulenter, ledere og topledere.

Indhold

På certificeringen arbejdes der med:

Metode

Teori og værktøjer, dialog, eksempler, øvelser samt praktisk anvendelse. For at sikre optimal anvendelse og værdiskabelse af People Test X-tend (PTX), er der en forudgående teoretisk eksamen og afsluttende praktisk eksamen.

Værdiskabelse

På certificeringen opnår du kompetencer til:

Afdækning af risikoprofil

… at afdække de mere mørke sider af personligheden, hvor adfærden kan være af en mere etisk, moralsk eller socialt tvivlsom karakter

Optimal rekruttering

… at rådgive om optimal rekruttering og ledelse med udgangspunkt i personlighed og risikoadfærd

Lederudvikling

… at kunne bruge analysen til at arbejde med lederudvikling – både individuelt og i ledelsesteams

Certificeringen

DEL 1

Teoretisk

Teoretisk e-learning på vores online læringsplatform People Test Academy med efterfølgende online teoretisk eksamen. Den teoretiske forberedelse til anden del af certificeringskurset har en varighed på ca. 4-6 timer.

DEL 2

Praktisk

Tilstedeværelseskursus med afsluttende praktisk eksamen. Tilstedeværelseskurset har en varighed på en kursusdag og afholdes hos People Test Systems.