Certificering

People Test Basic

People Test Basic (PTB) certificeringen giver dig kompetencer til at analysere og afkode kandidatens adfærd, personlighed og færdigheder. PTB analysen er en unik og letforståelig kombinationstest. Den giver et godt overblik over personens adfærd og måler samtidig på helt fundamentale færdigheder, som kan være relevante for det job, analysen bruges i forbindelse med. Certificeringen giver den certificerede bruger kvalifikationerne til at tolke testresultatet i dybden og give en værdiskabende tilbagemelding til kandidaten.

Certificering i PTB

Målgruppe

Certificeringen henvender sig til ledere, konsulenter og HR-professionelle, der ønsker indsigt i medarbejdernes adfærd og færdighedsniveau. PTB-analysen benyttes primært til nyuddannede, timelønnede og medarbejdere på lavere funktionærniveau i forbindelse med rekrutteringsprocesser, trivsel, udvikling og præstationsoptimering.

Indhold

På certificeringen arbejdes der med:

Metode

Teori og værktøjer, dialog, eksempler, øvelser samt praktisk anvendelse. For at sikre optimal anvendelse og værdiskabelse med People Test Basic analysen er der en forudgående teoretisk eksamen og en afsluttende praktisk eksamen.

Værdiskabelse

På certificeringen opnår du kompetencer til:

EFFEKTIVISERE

… at effektivisere virksomhedens rekrutteringer

MÅLRETTE

… at målrette virksomhedens ledelse

OPTIMERE

… at optimere medarbejdernes præstation

Certificeringen

DEL 1

Teoretisk

Teoretisk e-learning på vores online læringsplatform People Test Academy med efterfølgende teoretisk online eksamen. Den teoretiske forberedelse til anden del af certificeringskurset har en varighed af ca. 5 – 7 timer.

DEL 2

Praktisk

Praktisk tilstedeværelseskursus med afsluttende praktisk eksamen. Tilstedeværelseskurset har en varighed af to kursusdage og afholdes hos People Test Systems.