Lederevaluering og -udvikling

People Test 360°

Få et professionelt overblik og klarhed over lederens præstationer og kompetencer.

People Test 360° er en professionel 360° måling til lederevaluering og -udvikling. Lederevalueringen giver et dybdegående billede af, hvordan lederen opleves af andre, fra flere niveauer i virksomheden. Lederevalueringen tegner ydermere et nuanceret billede af lederens styrker og svagheder.

People Test 360° sammenligner lederens egen præstation med ’best performers’ fra virksomheden.

Kort om People Test 360°

Hvem

Ledere med medarbejderansvar.

Anvendelse

Testværktøjet er en hurtig og præcis evaluering af en leders præstationer, og dermed et værdifuldt testværktøj for virksomheder, der prioriterer organisations- og lederudvikling højt.

Målinger

Denne lederevaluering giver et præcist og overskueligt billede af præstationer inden for forretnings- og personaleledelse, udvikling, kommunikation og samarbejde. Testværktøjet måler på og tager udgangspunkt i 50 udsagn vurderet af ledere, sidestillede og medarbejdere samt testpersonen selv.

Ekstra

People Test 360° skaber klarhed og giver indsigt i både bevidste, såvel som ubevidste styrker og svagheder inden for vitale ledelseskompetencer.

People Test 360° skaber værdi for:

Testværktøjs brugeren

Det kræver et minimum af forberedelse at gennemføre lederevalueringen. Den er nem og hurtig at besvare, og den prioriterer tilmed resultater efter relevant og signifikans. Lederevalueringen afdækker kun de mest nødvendige informationer, hvilket giver nemmere adgang til større indsigt om lederen. Det er muligt at benchmarke resultater i forhold til de seneste målinger og virksomhedens øvrige ledere.

Lederen

Denne lederevaluering sætter et spejl op foran lederen, som kaster et ærligt lyst over bevidste, såvel som ubevidste kompetencer og svagheder. Testværktøjet afdækker eventuelle afstande mellem selvopfattelse og omgivelsernes opfattelse af lederen. Ydermere giver den en tydelig indikation af nødvendige udviklingspunkter.

virksomheden

Med denne lederevaluering får virksomheden et dashboard over lederens kompetencer og dermed et overblik over, hvor der med fordel kan sættes ind i forhold til at styrke organisationen. Lederevalueringen generer præcis viden og indsigt, som bliver håndgribelig gennem flere forskellige rapporteringsmuligheder.

Vil du vide mere om certificeringen og værdiskabelsen i vores Lederevaluering og -udvikling, People Test 360° (PT360°)?