Personligheds- og færdighedstest

People Test Basic

Et præcist og effektivt testværktøj til medarbejdere på det operationelle niveau.

People Test Basic er et testværktøj, der måler både på adfærd og færdigheder. Testen giver et hurtigt og nuanceret overblik over testtagerens adfærd, samtidig med at den måler på helt fundamentale færdigheder.

Kort om People Test Basic

Hvem

People Test Basic er et testværktøj der er specielt udviklet til detail-, service-, logistik- og produktionsmedarbejdere.

Anvendelse

Testværktøjet er ideelt til rekruttering, personlig udvikling og teamoptimering af medarbejdere i de forskellige brancher.

Målinger

Testværktøjet giver en overskuelig og lettilgængelig personlighedstest. Den er baseret på 11 afgørende personegenskaber og to færdigheder, matematik og sprog.

Ekstra

People Test Basic er en unik test, der kombinerer adfærd, personegenskaber og færdigheder. Testen er let at forstå og måler alene på kompetencer, som er relevante for de arbejdsopgaver, testtageren måtte udføre.

People Test Basic skaber værdi for:

Testværktøjs brugeren

Testværktøjet er hurtigt at gennemføre og give tilbagemelding på. Den er nem at integrere i rekrutteringsprocesserne. Ydermere giver testen et præcist og håndgribeligt billede af testpersonens forventede præstationer.

Testtageren

Som test tager, vil man opleve en test, der virkelig er nem at gå til. Testværktøjet afdækker de relevante egenskaber og færdigheder, som højner testtagerens forståelse af egne styrker og svagheder.

Virksomheden

De færreste virksomheder tester medarbejdere under funktionærniveau, og det er selvom at disse medarbejdere har stor betydning for virksomhedens succes og som ofte er ansigtet udadtil. People Test Basic, professionaliserer rekrutteringsprocesserne og understøtter virksomhedens positionering. Derudover giver testværktøjet mulighed for at optimere sammensætning og udviklingen af medarbejderstaben.

Vil du vide mere om certificeringen og værdiskabelsen i vores Personligheds- og færdighedstest, People Test Basic (PTB)?