Personligheds- og adfærdstest

People Test Person

Få et hurtigere overblik og en dybere indsigt i dine lederes og medarbejderes potentiale med en personlighedstest.

People Test Person (PTP) er en veldokumenteret personligheds- og adfærdstest udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet med bidrag fra førende forskere og eksperter i psykometri og testudvikling. PTP kan anvendes på alle niveauer af organisationen og er ideel til formål som rekruttering, personlig udvikling, onboarding og som ledelsesværktøj. 

PTP måler 33 personlige egenskaber og tre unikke troværdighedsparametre, der giver et nøjagtigt og detaljeret indblik i personen og dermed præcise hypoteser om adfærd. Derudover kan de personlige egenskaber kombineres, så der skabes mere dybdegående information om komplekse handlemønstre. 

Rekrutterings- og testværktøjet er udviklet over 15 år og bruges af en række nationale og internationale virksomheder.

Kort om People Test Person

Hvem
Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.
Anvendelse
Personlighedstesten benyttes til rekruttering, personlig udvikling samt som ledelsesværktøj, og er selvskreven til virksomheder, der har fokus på præstationsorienterede opgaver.
Målinger
Det er en personanalyse som giver et præcist og nuanceret billede af testtageren, baseret på 12 overordnede karaktertræk og 36 egenskaber.
Ekstra

Personlighedstesten inkluderer målinger på, i hvor høj grad testtageren tager ansvar, har en konstruktiv indstilling og en realistisk vurdering af egne evner.

People Test Person skaber værdi for:

Testværktøjs brugeren

Personlighedstesten sparer tid uden at gå på kompromis med kvaliteten. Testen systematiserer besvarelserne, gør dem overskuelige og finder dermed hurtigt frem til de mest relevante og signifikante egenskaber.

Testtageren

People Test Person er en værdifuldt personanalyse til selvindsigt og kortlægning af egne styrker. Personlighedstesten giver indsigt i og skaber bevidsthed om, hvad der driver den enkelte og hvad der skal til for at realisere testtagerens fulde potentiale.

Virksomheden

Personlighedstesten anvendes af en række C20-virksomheder, samt små og mellemstore virksomheder og af den offentlige sektor. Den afdækker med stor præcision medarbejderes egenskaber og er med til at sikre, at det er personer med de rigtige kompetencer, der bestrider de forskellige ansvarsområder i virksomheden.

Vil du vide mere om certificeringen og værdiskabelsen i vores Personligheds- og adfærdstest, People Test Person (PTP)?