Certificering

People Test Person

People Test Person (PTP) certificeringen giver dig kompetencer til at analysere og afkode kandidatens personlighed og adfærdsmønstre. PTP analysen er oplagt til rekruttering/talent acquisition, onboarding, ledelse, talent management, personlig udvikling og succession planning. Certificeringen gør brugeren i stand til at tolke testresultatet i dybden og give værdiskabende tilbagemeldinger til kandidaten. Certificeringen er desuden vedkommende, hvis man har et generelt ønske om at vide mere om menneskelige egenskaber, samt hvilke konsekvenser de pågældende egenskaber har for personen og omgivelserne.

Certificering i PTP

Målgruppe

Certificeringen henvender sig til ledere, rådgivere, konsulenter og HR-professionelle, som ønsker at skabe værdi i organisationen ved at arbejde med personlighed, adfærd og motivation. Analysen anvendes i forbindelse med rekruttering, ledelse, outplacement, coaching og udvikling. PTP-analysen benyttes primært til medarbejdere, specialister, ledere samt topledere.

Indhold

På certificeringen arbejdes der med:

Metode

Teori og værktøjer, dialog, eksempler, øvelser samt praktisk anvendelse. For at sikre optimal anvendelse og værdiskabelse af personlighedstesten People Test Person, er der en forudgående teoretisk eksamen og en afsluttende praktisk eksamen.

Værdiskabelse

På certificeringen opnår du kompetencer til:

PERSONLIG PRÆSTATION

… at afdække personlighed og forventet adfærd, motiverende faktorer og grundlaget for personlig præstation hos den enkelte testperson

OPTIMAL REKRUTTERING

… at rådgive om optimal rekruttering og ledelse med udgangspunkt i personlighed og adfærd samt at udvikle jobprofiler og jobmatch

ARBEJDE EFFEKTIVT

… at kunne arbejde effektivt med udviklingen af og kompensationen for forskellige personegenskaber

Certificeringen

DEL 1

Teoretisk

Teoretisk e-learning på vores online læringsplatform People Test Academy med efterfølgende online teoretisk eksamen. Den teoretiske forberedelse til anden del af certificeringskurset har en varighed af ca. 8 – 10 timer.

DEL 2

Praktisk

Tilstedeværelseskursus med afsluttende praktisk eksamen. Tilstedeværelseskurset har en varighed af to kursusdage og afholdes hos People Test Systems.