Certificering

People Test Team

People Test Team (PTT) certificeringen giver dybdegående forståelse for de enkelte teamroller og deres individuelle karakteristika. Certificeringen henvender sig særligt til ledere, konsulenter og ansatte i HR-afdelinger, der ønsker yderligere viden om teamroller og -dynamikker. Certificeringen giver kompetencerne til at tolke testresultater, give værdiskabende tilbagemeldinger til kandidater samt bruge resultatet aktivt til at facilitere teamprocesser og skabe velfungerende teams.

Certificering i PTT

Målgruppe

Certificeringen henvender sig særligt til ledere, konsulenter og HR-professionelle, der ønsker viden om teamroller- og dynamikker. Velfungerende teams- og samarbejdsrelationer har afgørende betydning for virksomhedens konkurrence- og præstationsevne, hvilket den certificerede bruger bliver styrket i at bringe i spil.

Certificeringen henvender sig til den professionelle bruger, som ønsker at anvende denne viden i sammenhænge såsom: teamoptimering, projekt- og teamledelse, daglig ledelse, kompetenceudvikling, kommunikation, forandringsledelse og rekruttering.

Indhold

På certificeringen arbejdes der med:

Metode

Teori og værktøjer, dialog, eksempler, øvelser samt praktisk anvendelse. For at sikre optimal anvendelse og værdiskabelse af teamanalysen People Test Team, er der en forudgående teoretisk forberedelse og en afsluttende praktiske øvelser.

Værdiskabelse

På certificeringen opnår du kompetencer til:

VURDERE OG IDENTIFICERE

… at vurdere og arbejde med styrker og udfordringer i et team, samt at identificere baggrunden for konflikter og forudsætningen for løsning

OPTIMAL LEDELSE AF TEAMS

… at skabe forudsætningerne for optimal ledelse af teams, samt at identificere og arbejde med motiverende faktorer for forskellige teammedlemmer

DET IDEELLE TEAM

… at sammensætte det ideelle team og udvikle eksisterende teams, samt at skabe synergier mellem teamroller, og udnytte teamets ressourcer optimalt

Certificeringen

DEL 1

Teoretisk

Teoretisk e-learning på vores online læringsplatform People Test Academy. Den teoretiske forberedelse til anden del af certificeringskurset har en varighed af ca. 2 – 3 timer.

DEL 2

Praktisk

Praktisk tilstedeværelseskursus med afsluttende praktisk eksamen. Tilstedeværelseskurset har en varighed af en hel kursusdag og afholdes hos People Test Systems.