Personligheds- og risikoadfærdsanalyse

People Test x-tend

Få fundamentet for at sætte god ledelse på dagsordenen med PTX i hånden, som kan anvendes i relationelle stillinger hvor man har stor påvirkningskraft på andre (især ledelse), til både rekruttering, teamsammensætning, kultur-fit og personlig udvikling.

People Test X-tend (PTX) er en udvidet personlighedstest med særligt fokus på risikoadfærd baseret på den seneste forskning om mørke personlighedstræk, udviklet til at måle arbejdsrelateret adfærd og dokumenteret fri for bias og adverse impact.

PTX danner en nuanceret risikoprofil på baggrund af 9 mørke personlighedstræk, som skaber fundamentet for en dialog om ledelsesstil og personlig påvirkningskraft.

Kort om People Test X-tend

Hvem

Direktører, ledere, konsulenter, sælgere og andre relationelle stillinger

Anvendelse

Personligheds- og risikoadfærdsanalysen benyttes til rekruttering, teamsammensætning, kultur-fit og personlig udvikling i organisationer hvor der sættes fokus på risikoadfærd i high impact stillinger

Målinger

Det er et supplement til personanalysen, som giver et billede af testtagerens risikoadfærd, baseret på 3 overordnede karaktertræk og 9 egenskaber.

Ekstra

Personligheds- og risikoadfærdsanalysen giver et indblik i hvor høj grad testtageren typisk vil have risikoadfærd der går ud over andre eller en selv.

People Test x-tend skaber værdi for:

Testværktøjs brugeren

Risikoprofilen giver et ekstra lag til personlighedstesten og danner et hurtigt overblik over adfærdstræk der kan være problematiske i relationelle stillinger.

Testtageren

People Test X-tend giver selvindsigt om adfærd der påvirker ens omgivelser, og der i visse situationer og stillinger kan være problematisk for enten andre eller en selv i forhold til at få succes.

Virksomheden

Personlighedstesten anvendes af en række C20-virksomheder, samt små og mellemstore virksomheder og af den offentlige sektor. Den afdækker med stor præcision medarbejderes egenskaber og er med til at sikre, at det er personer med de rigtige kompetencer, der bestrider de forskellige ansvarsområder i virksomheden.

Vil du vide mere om certificeringen og værdiskabelsen i vores Personligheds- og risikoadfærdsanalyse, People Test X-tend (PTX)?