Certificering

People Test 360°

People Test 360° (PT360°) certificeringen giver kompetencerne til at undersøge forudsætningerne for forbedring og optimering af virksomhedens ledelse. Den certificerede bruger vil blive instrueret i den praktiske gennemførsel af lederudviklingsforløb og blive i stand til at tolke og formidle resultatet og dermed rådgive om, hvordan virksomheden bedst udvikler sine ledere.

Certificering i PT360°

Målgruppe

Certificeringen henvender sig til rådgivere, konsulenter og HR-professionelle, som arbejder målrettet med lederudvikling herunder afdække forudsætningerne for at skabe forbedringer samt optimere den enkelte leder og virksomhedens ledelse.

Forudsætningen for at kunne opnå værdi med anvendelse af PT360° værktøjet er forudgående erfaring med testanvendelse og samtaler, der tager udgangspunkt i testresultater.

Den certificerede bruger får kompetencer til at gennemføre PT360°-forløb herunder rådgive den invidividuelle leder samt skabe overblik over virksomhedens samlede ledelsesmæssige styrker og svagheder.

Indhold

På certificeringen indgår:

Metode

Teori og værktøjer, dialog, eksempler, øvelser samt praktisk anvendelse. For at sikre optimal anvendelse og værdiskabelse af teamanalysen People Test 360°, er der en forudgående teoretisk forberedelse og en afsluttende praktiske øvelser.

Værdiskabelse

På certificeringen opnår du kompetencer til:

UDVIKLING

… at skabe et præcist og overskueligt billede af præstationer inden for

Medarbejderledelse
Forretningsledelse
Samarbejde
Forandringsledelse
Projektledelse

RÅDGIVNING

… at rådgive om, hvordan virksomheden kan optimere ledelse samt sætte fokus op kollektive og individuelle styrker og udviklingspotentialer

KLARHED OG INDSIGT

… at opnå indsigt i bevidste såvel som ubevidste styrker og svagheder inden for vigtige ledelsesdiscipliner

Certificeringen

DEL 1

Teoretisk

Teoretisk e-learning på vores online læringsplatform People Test Academy med efterfølgende teoretisk online eksamen. Den teoretiske forberedelse til anden del af certificeringskurset har en varighed af ca. 3 – 4 timer.

DEL 2

Praktisk

Praktisk tilstedeværelseskursus med afsluttende praktisk eksamen. Tilstedeværelseskurset har en varighed af en kursusdag og afholdes hos People Test Systems.