Certificering og certificeringskurser

Certificeringskurser der giver dig dyb indsigt i og kompetencer til professionel anvendelse af analyseværktøjer. People Test Systems’ certificeringskurser giver dig fundamentet for optimal implementering og anvendelse af testværktøjerne i organisationens daglige og strategiske arbejde, inden for blandt andet rekruttering, ledelse, udvikling og optimering.

Værdiskabende certificeringsforløb

People Test Systems’ certificeringskurser giver dig fundamentet for optimal implementering og anvendelse af testværktøjerne. Certificeringerne tager udgangspunkt i organisationens daglige og strategiske arbejde. Den certificerede bruger er – efter fuldført certificering – istand til at anvende testværktøjerne og skabe værdi inden for rekruttering, ledelse, udvikling og optimering. I nedenstående beskrives de enkelte certificeringers målgruppe, indhold, værdiskabelse, metode og praktiske forudsætninger.

Certificeringskurser

Personligheds- og adfærdstest

PTP er oplagt til rekruttering/talent acquisition, onboarding, ledelse, talent management, personlig udvikling og succession planning. Certificeringen gør brugeren i stand til at tolke testresultatet i dybden og give værdiskabende tilbagemeldinger til kandidaten.

Intelligens- og færdigshedstest

Certificeringen giver viden om menneskelige evner og færdigheder, samt hvordan de udspiller sig i en arbejdssammenhæng. Den certificerede bruger bliver i stand til at tolke testresultatet i dybden og sætte det i en arbejdsmæssig kontekst samt at give en værdiskabende tilbagemelding til kandidaten.

Personligheds- og færdighedstest

PTB analysen er en unik og letforståelig kombinationstest. Den giver et godt overblik over personens adfærd og måler samtidig på helt fundamentale færdigheder, som kan være relevante for det job, analysen bruges i forbindelse med.

Team test

Certificeringen henvender sig særligt til ledere, konsulenter og ansatte i HR-afdelinger, der ønsker yderligere viden om teamroller og -dynamikker. Certificeringen giver kompetencerne til at tolke testresultater og give værdiskabende tilbagemeldinger til kandidater.

Personligheds- og risikoadfærdsanalyse

PTX analysen er udviklet som supplement til en personlighedsanalyse (PTP), som kan bruges til både rekruttering- og udviklingsopgaver. Certificeringen giver brugeren kompetencer til at analysere og afkode de mere mørke sider af kandidatens personlighed – også beskrevet som risikoadfærd. 

Lederevaluering og -udvikling

Den certificerede bruger vil blive instrueret i den praktiske gennemførsel af lederudviklingsforløb og blive i stand til at tolke og formidle resultatet og dermed rådgive om, hvordan virksomheden bedst udvikler sine ledere.

VERDENS BEDSTE BRUGERE

Vores ansvar er at bidrage til, at analyserne bliver brugt hensigtmæssigt og værdiskabende. Dette opnås gennem vores certificeringsforløb, hvor fokus er på forståelse, viden og indsigt. Det er hér målet om at skabe Verdens Bedste Brugere starter. Vi arbejder ud fra følgende fire niveauer:

Vores e-læringsplatform People Test Academy indfører den certificerede bruger i fundamentet for værktøjet samt det teoretiske udgangspunkt
På tilstedeværelseskurserne gennemgås relevant teori. Undervisningen er tilrettelagt som ”blended learning” – hvor vi benytter os af tavle undervisning, praktiske øvelser, selvstudier og tests.
Vi klæder den certificerede bruger på således at analyserne sættes i spil professionelt og værdiskabende straks efter bestået certificering.
Værdiskabelsen er afgørende. Vi ønsker at skabe fundamentet for effektiv ledelse og motiverede medarbejdere, der udnytter eget potentiale og samarbejder optimalt. Derfor bliver kvaliteten af certificeringsforløbet samt opfølgning betydningsfuld.