Certificering og certificeringskurser

Certificeringskurser der giver dig dyb indsigt i og kompetencer til professionel anvendelse af analyseværktøjer. People Test Systems’ certificeringskurser giver dig fundamentet for optimal implementering og anvendelse af testværktøjerne i organisationens daglige og strategiske arbejde, inden for blandt andet rekruttering, ledelse, udvikling og optimering.

Værdiskabende certificeringsforløb

People Test Systems’ certificeringskurser giver dig fundamentet for optimal implementering og anvendelse af testværktøjerne. Certificeringerne tager udgangspunkt i organisationens daglige og strategiske arbejde. Den certificerede bruger er – efter fuldført certificering – istand til at anvende testværktøjerne og skabe værdi inden for rekruttering, ledelse, udvikling og optimering. I nedenstående beskrives de enkelte certificeringers målgruppe, indhold, værdiskabelse, metode og praktiske forudsætninger.

Certificeringskurser

Personligheds- og adfærdstest
PTP anvendes til rekruttering, personlig udvikling og optimering af medarbejdere og ledere. Den certificerede bruger opnår kvalifikationerne til at tolke analyseresultatet i dybden, lave jobprofiler samt give værdiskabende tilbagemeldinger til analysepersonen og lederen.
Intelligens- og færdigshedstest
Certificeringen giver viden om logiske evner og færdigheder samt måden hvorpå analysepersonen løser opgaver. Den certificerede bruger opnår forudsætningerne for at bringe analyesresultatet i spil relativt til den konkrete arbejdssituation og hvad der skal til stede for at skabe det bedste fundament for succes i jobbet.
Personligheds- og færdighedstest
PTB er en kombinationsanalyse der afdækker adfærd og kompetenceniveau. Den certificerede bruger opnår kvalifikationerne til at tolke analyseresultater set i forskellige sammenhænge såsom præstationsoptimering, ledelse, udvikling og rekruttering.
Team test
PTT-certificeringen giver dyb indsigt i de individuelle teamroller og tilhørende karakteristika. Den certificerede bruger opnår forståelse for dynamikker og samspil i temaet, herunder tolkning af testresultater. På certificeringen gennemgås ligeledes facilitering greb til afholdelse team forløb.
Lederevaluering og -udvikling
PT360°-certificeringen er en professionel måling til lederevaluering og udvikling. Certificeringen giver brugeren kompetencerne til at afdække forudsætningerne for succes i lederrollen, forbedringspotentialer og optimering for den enkelte leder samt ledelseskompetencerne på virksomhedsniveau.

VERDENS BEDSTE BRUGERE

Vores ansvar er at bidrage til, at analyserne bliver brugt hensigtmæssigt og værdiskabende. Dette opnås gennem vores certificeringsforløb, hvor fokus er på forståelse, viden og indsigt. Det er hér målet om at skabe Verdens Bedste Brugere starter. Vi arbejder ud fra følgende fire niveauer:

Vores e-læringsplatform People Test Academy indfører den certificerede bruger i fundamentet for værktøjet samt det teoretiske udgangspunkt
På tilstedeværelseskurserne gennemgås relevant teori. Undervisningen er tilrettelagt som ”blended learning” – hvor vi benytter os af tavle undervisning, praktiske øvelser, selvstudier og tests.
Vi klæder den certificerede bruger på således at analyserne sættes i spil professionelt og værdiskabende straks efter bestået certificering.
Værdiskabelsen er afgørende. Vi ønsker at skabe fundamentet for effektiv ledelse og motiverede medarbejdere, der udnytter eget potentiale og samarbejder optimalt. Derfor bliver kvaliteten af certificeringsforløbet samt opfølgning betydningsfuld.