2. august 2018

Du samarbejder dårligere med kollegaer, der ligner dig selv

Lige børn leger bedst, men samarbejder dårligt på arbejdspladsen. Er vores personligheder for ens, dækker vi et for smalt kompetenceområde og bliver for let enige og magelige.

Teamsamarbejdet bliver mere og mere udbredt på arbejdspladserne i Danmark. Det konkluderer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i en rapport fra april 2018. Her forbindes udfasningen af fysisk arbejde og den stigende grad af kompleksitet i det daglige arbejde med en øget udbredelse af teams i moderne virksomheder.

Hvordan, vi sammensætter de rigtige teams, er derfor de senere år blevet et afgørende spørgsmål at besvare på de danske arbejdspladser. Og netop det spørgsmål hjælper vi i People Test Systems til dagligt flere af landets største virksomheder, organisationer og offentlige instanser med at besvare med vores datadrevne analyseværktøj PT2.

En af de første læresætninger, når man skal sammensætte et succesfuldt team er, at succesen bygger mere på personligheder end færdigheder. Det rigtige miks af personligheder er den enkeltstående faktor, der er mest afgørende for, at et team fungerer effektivt. Er der eksempelvis ingen, der tager styringen og sørger for, at der bliver eksekveret, vil et team måske aldrig blive mere end en akademisk snakkeklub, og det er de færreste virksomheder, der kan se værdien i det.

Mens der er brug for én i teamet, som tager styringen og presser på for at tingene kommer i mål, er der også brug for én person, som modsat indtager den støttende rolle og sørger for at alle i teamet er med og føler sig godt tilpas.

Det er derfor altid en god idé, at de mennesker, der udgør teamet starter med at tale om, hvordan de hver især kan bidrage med deres personlighed. For det gør dem mere bevidste om deres egen rolle. Det skaber med andre ord en klar fordelingen af opgaver, forventninger og kompetencer.

Vores analyseværktøj PT2 indeholder seks teamroller: Innovator, Analysator, Igangsætter, Organisator, Styrende & Støttende. Som individ kan du både være meget tydelig på én af rollerne eller have flere teamroller i din personlighed. Det forholder sig ikke sådan, at én af teamrollerne er vigtigere end én anden. Det er samspillet, der er det vigtige. Vi har brug for både Innovatorens mange idéer og Analysatorens kvalitetssikring af idéerne, så det er de rigtige idéer, vi arbejder videre med.

Nedenfor har jeg skitseret de enkelte teamroller og stillet dem op over for deres modsætning. Måske kan du genkende dig selv eller dine kollegaer i de 6 teamroller.

Innovatoren og Analysatoren


Innovatoren og analysatoren er hinandens modsætninger, men de er også afhængige af hinanden. Mens Innovatoren er god til at finde på idéer, er Analysatoren god til at sortere i dem og sørge for at det er de bedste, der bliver arbejdet videre med.

1. Innovator
Innovatoren er kendetegnet ved at være nytænkende, kreativ og udviklende. Han eller hun vil være særligt motiveret, når der arbejdes med at brainstorme, forny og forandre. Kreative og visionære tanker fanger Innovatorens opmærksomhed, og det er vigtigt for Innovatoren, at alle idéer bydes velkomne og man ikke er kritisk på forhånd.   

2. Analysator
Analysatoren er kritisk, deltaljeorienteret og grundig. Personer, der passer på denne teamrolle motivres af at skabe indsigter, få ny viden og sikre en høj kvalitet. De lytter til fakta og data, og det er vigtigt for Analysatoren at kunne gå i dybden med detaljerne og få lov at være kritisk.

Igangsætteren og Organisatoren


Mens igangsætteren elsker at sætte nye skibe i søen og løser udfordringer ved at gå nye veje, forsøger organisatoren at løse udfordringer gennem koordinering og planlægning.

3. Igangsætter
Er du modig, initiativrig og impulsiv i din arbejdsstil. Så er du en Igangsætter, der motiveres af at have frihed og overskride grænser. Pionerånden er en del af Igangsætteren, der lytter til korte og handlingsorienterede indlæg. Det er afgørende for Igangsætteren, at der er frihed til at eksekvere og at tiden ikke spildes.   

4. Organisator
En Organisator er planlæggende, metodisk og forudsigelig. Han eller hun motiveres af arbejde, der handler om at effektivisere, koordinere eller skabe overblik. Organisatoren har brug for at blive trinvist og grundigt indført i et nyt emne, og det er vigtigt for Organisatoren, at aftaler overholdes og der ikke sker spontane ændringer.

Den styrende og den støttende


Den styrende sørger for, at opgaverne bliver løst, og teamet når deres mål. Den støttende sørger for, at teamet ikke knækker halsen for at nå målene. 

5. Styrende
Den Styrende er dominerende, selvstændig & konkurrenceminded. Personer, der indtager den Styrende teamrolle, er motiveret af at vinde, bestemme og nå sine mål. Vil du fange den Styrendes opmærksomhed gør du klogt i at tale i målfokuserede budskaber. Det er vigtigt for den Styrende, at få følgeskab og at fokus ikke fjernes fra resultaterne.

6.  Støttende
Den Støttende er anerkendende, hensynsfuld og forstående. Det er motiverende for den Støttende at være vellidt, skabe gode rammer for samarbejde og bygge stærke fællesskaber.

Den Støttende vil særligt være lydhør over for personlige oplevelser, og det er vigtigt for den Støttende, at der vises interesse og respekt for hinanden.

Af Torben Tolstøj, Adm. Direktør People Test Systems