6. april 2017

Nød lærer nøgen topleder

Kravene til topledere er i dag høje - især forventes det, at en topleder proaktivt sørger for, at virksomheden udvikler sig og altid er på forkant. Og det i en tid, hvor alt er lidt usikkert. Man skal være corporate superman, men er vi det?

I virksomheden, People Test Systems, arbejder vi blandt andet med personlighedsanalyse i forbindelse med rekruttering på højt niveau. Derfor råder vi over en dejlig masse data, der kan tegne billeder af gennemsnitsprofiler på arbejdspladsen.

Blandt andet kan vi også se, hvordan en gennemsnits-topleder er skruet sammen, intelligensmæssigt, personlighedsmæssigt og logisk. Det danner tilsammen et meget godt billede, af en moderne topleders DNA. 

Vi laver her jævnligt undersøgelser af alt, hvad vi kan bruge vores data til – hvordan er specialister skruet sammen, hvad virksomheder søger af kompetencer, hvordan talenter er – og hvordan vi dermed bedst kan få dem til at trives. 

Denne gang ville vi så forsøge at finde ud af, hvordan toplederprofilen ser ud i dag sammenholdt med for 10 år siden for at se, om man modsvarer de udfordringer samt virksomhedernes krav, som vi ser i dag. 

Ekstrem tilpasningstvang

Toplederfiguren har igennem de seneste år måtte stå model til meget. Og forventningerne til, at toplederen formår at beskytte virksomheden, har en upåklagelig integritet, er fremsynes, reaktiv, proaktiv, innovativ mv – er enorme. Den store økonomiske turbulens og globaliseringen har dannet et nyt og usikkert grundlag for toplederen at stå på. 

Virksomheder vil også have en topleder, der kan navigere blandt usynlige fjender, og som uden forudgående kendskab til en problematik fører virksomheden sikkert videre til næste havn. Og det kræver altså sin supermand at favne over alle de kompetencer – og kan vi så overhovedet det? 

Nød lærer presset topleder at tilpasse sig

Svaret er – for 10 år siden, så kunne vi ikke. For 10 år siden havde man simpelthen ikke de værktøjer nede i værktøjskassen, der skal til. I starten, da IT-boblen sprang, må det have været et helvede at navigere i, hvordan man som topleder skulle forholde sig til – og reagere på – en helt ny situation, hvor digitalisering og globalisering har en ekstrem indflydelse, som man ikke har kontrol over. 
Men dette, og den efterfølgende finansielle krise, markedsændringer og meget mere – har formet en helt ny hær af topledere, der er forberedt på usikkerhed. Og den moderne topleder er faktisk en kind of superman. 

Rigtig mange nye kompetencer

Sammenholdt med personligheds-, logiske- og intelligenstests af topledere for 10 år siden, viser undersøgelsen, at topledere i dag har udviklet sig på en række punkter, der giver helt nye, stærke kompetencer. 

Hurtige beslutninger

Topledere i dag er blandt andet bedre til at træffe beslutninger hurtigt – samt at kæmpe for at opnå et beviseligt resultat i en fart – hvilket er en nødvendig forudsætning for at kunne klare sig i dette omskiftelige marked. 

Den stabile leder

Den moderne topleder er også mere humørstabil end før og positive og tænker mere på at kommunikere klart og positivt med omgivelserne. Noget tyder på, at man også har sluttet fred med, at der er enorme skifter i disse tider, og at det er den nye normal. 

Højt intellekt

Intelligensniveauet hos toplederen har også fået et nøk opad – toplederen er både god til tal og sprog og har en skarp logik. Toplederen er også lærenem, og det betyder, at når der opstår nye situationer, hvor man må tillære sig noget nyt – så klares det også let. 

Det vi ikke kan

Undersøgelsen viste desuden, at topledere er mere karriereorienterede og visionære. Og det med vision og fremsyn er essensen af fremtidens lederskab. Alle virksomheder efterspørger det, så her har man virkelig lagt et fokus i sin udvikling over de seneste år. 

Til gengæld- ja, så er den moderne topleder en kende mindre realistisk i sin vurdering af egne evner, og kommer gerne til at overdrive, hvad man kan. Og de logiske konklusioner er heller ikke altid til at følge. Men det kan så også være fordi, vi ikke altid har et grundlag at gå ud fra, når vi handler, og altså intet brugbart mønster, vi kender. 

Du kan måske genkende dig selv eller nogen, du kender, i noget af det – det kan vi i hvert fald.

Af Torben Tolstøj, Adm. Direktør People Test Systems