15. januar 2018

Robusthed? Start med dig selv!

Alt drukner i robusthedssnak, og jeg må ærlig talt indrømme, at jeg er både chokeret og bekymret: Siden hvornår kan det pålægges medarbejderens psyke at udholde virksomhedens volatilitet? Hvorfor forventer virksomheder ikke bare en smule mere af sig selv at skabe en mere robust arbejdsplads? For her er der rigtig meget man kan gøre for ikke at drive medarbejdere ned i stress-afgrunden. 

ALLE stillingsopslag indeholder følgende krav: Vi søger en robuste medarbejder. 
Ja, det tror sgu fanden, hvad er det modsatte? Vi søger et nervevrag? Men det, at det nævnes, betyder, at vi altså udover det sædvanlige er præsenteret med en efterspørgsel på en stenstøtte: Der eftersøges en medarbejder, som kan stå fast, når jorden skælver. 

Årsag og sammenhæng

Og hvorfor skælver den så? Jo, her vil alle så henstille til den store omskiftelighed, og det er da også sandt, at for eksempel arbejdet i banken er meget anderledes efter Grethe skal kunne betjene netbank istedet for at betjene kunder, og der er kommet mange nye incentives i det kommunale sammen med new public management. 

Den gode leder vil påvise, at globalisering, teknologisk revolution, internationalt udsyn, skærpet konkurrence med videre skaber andre vilkår for virksomhedsdrift, og nådesløst kaster virksomheden rundt i et oprørt hav, hvor hverken hvor man er på vej hen, eller hvor man egentlig ender, hvem der er om bord, eller hvem der er vigtigst på båden, er tydeligt. Nye sømænd, der rekrutteres, skal altså have maven til at vedstå. 

Men gad vide, hvordan sådan en sømand har det efter et år eller to på dækket? Og gad vide, om han tager turen hjem igen med sådan en kaptajn, når han en gang har ramt noget landjord. For hvilken psyke kan klare til det? 

The man in the mirror

Jeg er med på, at “robusthed” er i fokus af alle ovennævnte grunde, og selvsagt skal man da kunne tåle forandring i dag. Men hvorfor gælder det ikke i nogen grad for virksomheden selv? 

For selvom virksomheden er i rørte vande, kan man sagtens med god ledelse skabe en robust virksomhed og arbejdsplads. Det er ikke fair, at jagten på robusthed kun tilfalder medarbejderne, mens virksomheden undskylder sig, de burde se lige så meget på sig selv. Undersøgelser peger faktisk også på, at robusthed i den grad afhænger af arbejdsmiljø, og gode, trygge arbejdsmiljøer skaber robuste medarbejdere. Det er i den grad også noget, jeg oplever i virksomhederne, når jeg er ude og tale med ledelserne om, hvad der påvirker hvem hvordan i organisationen. 

Tænk hvis man kunne starte sit jobopslag med at skrive, at man søger en medarbejder til en robust virksomhed og på den måde give udtryk for overskud og overlevelsesfokuseret virksomhed på det lange sigte. Give udtryk for en virksomhed, der kan “keep the cools”, fremfor at forlange at hver og en medarbejder sidder og gør det selv? 
 

Stress bliver enden

Den ansvarsfraskrivelse, vi tillader virksomhederne at lave i nævnte opslag, er en blåstempling af at de forlanger for meget af deres folk. Hvad ender det ofte med? Det ender med, at oven i alt det almindelige arbejdspres, de har, så kan vi også pege fingre af dem, hvis de har det svært på gyngende grund. Husk på, hvis ansvaret lå på virksomheden, så var det et helt team, der kunne håndtere bølgeskvulpene sammen. Men hver person er alene. Alene om sin opgave – og sin eventuelt kommende stress som resultat. 
 

Skab en robust virksomhed

Jamen, hvordan kan man være en robust virksomhed under de forudsætninger, der er i dag? 
Med god ledelse! Ved at lade være med at hæve øjenbrynene, når nogen siger HR. Ved at tage medarbejdere alvorligt og skabe trygge rammer omkring arbejdsstedet. 
Ved at kommunikere tydeligt, fortælle om fremskridt og tilbageskridt, være tydelige ledere med overbærenhed og tid til gode spørgsmål. Ved ikke at fare ud i rummet og råbe har du to minutter sidst på måneden eller male fanden på væggen. At passe på med ikke at skælde for meget ud og anerkende, at vi lever i en tid, hvor alle er bange for kriser og omstillinger, der gør, at man kan blive fyret eller erstattet af en femtenårig. Dette er blot nogle forslag. 

Robusthed – er et fælles anliggende. Ikke kun de ansattes. Husk det, kære erhvervsleder.

Af Torben Tolstøj, Adm. Direktør People Test Systems