Forsker- & Kvalitetsteam

People Test Systems har et uafhængigt Forsker- og Kvalitetsteam tilknyttet, som har til formål at sikre den størst mulige kvalitet af People Test Systems’ testværktøjer og analyser. I Forsker- & Kvalitetsteamet søger vi sparring hos nogle af de mest anerkendte forskere og eksperter i Danmark, som vi løbende inddrager i vores nyeste udviklingsprojekter.

Teamet består derfor af:

  • nogle af de mest testkyndige i Danmark, som har fokus på testudvikling, psykometri og statistik

  • forskere med speciale i forskellige områder, som har relevans for erhvervslivet

  • brugere med mange års erfaring inden for testanvendelse


 

Opgaver

Forsker- & Kvalitetsteamet har til opgave løbende at bistå med kvalitetssikringen og forbedringen af People Test Systems’ eksisterende produkter. Ligeledes har teamet som opgave at kontrollere, sikre og optimere validiteten, reliabiliteten og normerne i People Test Systems’ forskellige testværktøjer. Teamets yderst kompetente medlemmer giver også sparring i forhold til udviklingen af nye idéer, produkter, koncepter og metoder.

 


 

Projekter

Eksempler på tidligere projekter:

Eksempler på igangværende projekter

  • Udvikling af nyt koncept for teamværktøjet, People Test Team

  • Justering af sværhedsgraden på udvalgte opgaver i logikanalysen, People Test Logic

  • Modernisering af ordlyden i spørgerammen på bl.a. medarbejderanalysen, People Test Medarbejder, for at gøre sproget mere tidssvarende

  • Omstrukturering af tekstrapporter til People Test Person med formålet at udarbejde en leder- og kandidatrapport

Eksempler på kommende projekter:

  • Udvidelse af normgrupperne ved at give brugerne mulighed for at sammensætte egne normer

  • Udvikling af nye produkter, koncepter, rapporter mv.