Certificering

People Test Logic

engelskfysisk

På certificeringen arbejdes der med:

  • Intelligens og logisk kapacitets betydning for præstation samt betingelserne for optimering
  • Intelligensmæssige styrker og svagheder samt muligheder og konsekvenser heraf
  • Forskellige behov for intelligens i relation til organisationsniveau og funktionstype
  • Betydningen af intelligens for kommunikation og samarbejdsrelationer samt optimal ledelse, både fra et medarbejder- og et lederperspektiv
  • Læringsprofilen for herigennem at optimere processen i forhold til eksempelvis onboarding
Kursus tidspunkt
12.09.2023 Kl. 08.30
12.09.2023 Kl. 16.30
Kursus sted
People Test Systems
Copenhagen