Certificering

People Test Logic

danskfysisk

På certificeringen arbejdes der med:

  • Det teoretiske fundament for intelligenstesten People Test Logic og sammenhængen mellem intelligens og præstation i arbejdsmæssig kontekst
  • Intelligens og logisk kapacitets betydning for præstation samt betingelserne for optimering
  • Intelligens og færdigheder samt deres betydning for opgaveløsning
  • Intelligensmæssige styrker og svagheder samt muligheder og konsekvenser heraf
  • Forskellige behov for intelligens i relations til organisationsniveau og funktionstype, herunder jobprofiler og jobmatch
  • Betydningen af intelligens for kommunikation og samarbejdsrelationer samt optimal ledelse, både fra et medarbejder- og et lederperspektiv
Kursus tidspunkt
14.06.2022 Kl. 08.30
14.06.2022 Kl. 16.30
Kursus sted
PEOPLE TEST SYSTEMS
ADELGADE 12, 3. KØBENHAVN K