Certificering

People Test Person

danskfysisk

På certificeringen arbejdes der med:

  • Personegenskaber og deres betydning for adfærd, præstation og samarbejde
  • Personlige styrker og svagheder samt muligheder og konsekvenser heraf
  • Træning i gennemførelsen af tilbagemeldinger på analyseresultater
  • Analyseresultater set i forskellige sammenhænge – præstationsoptimering, ledelse, udvikling og rekruttering
Kursus tidspunkt
25.10.2023 Kl. 08.30
26.10.2023 Kl. 16.30
Kursus sted
People Test Systems
Adelgade 12, 3. København K