Certificering

People Test Person

danskfysisk

På certificeringen arbejdes der med:

  • Det teoretiske fundament for personlighedstesten People Test Person – inden for organisationsudvikling og personlighedspsykologi
  • Personegenskaber og deres betydning for adfærd, præstation og samarbejde
  • Personlige styrker og svagheder samt muligheder og konsekvenser heraf
  • Træning i gennemførelsen af en tilbagemelding på analyseresultater
  • Analyseresultater set i forskellige sammenhænge – præstationsoptimering, ledelse, udvikling og rekruttering
  • Udarbejdelse af jobprofiler og jobmatch samt konsekvenser af manglende match
  • Rådgivning og sparring til testpersoner, til HR og til nærmeste leder
  • Udvikling af/kompensation for egenskaber
Kursus tidspunkt
29.06.2022 Kl. 08.30
30.06.2022 Kl. 16.30
Kursus sted
PEOPLE TEST SYSTEMS
ADELGADE 12, 3. KØBENHAVN K