Certificering

People Test Team

danskfysisk

Til certificeringen arbejdes der med:

  • Det teoretiske fundament for teamværktøjet People Test Team og sammenhæng mellem teamroller og samarbejdsmæssige succeser og udfordringer
  • De enkelte teamroller og deres individuelle karakteristika, motivation, kommunikationsform og bidrag til forretningen
  • Rollernes styrker og svagheder i forskellige situationer og opgaver
  • Person- og situationsbestemt ledelse i relation til teamroller
  • Optimal teampræstation i forhold til teamsammensætning og opgavens karakter
  • Teamudvikling via gensidig forståelse og anvendelse af synergier
  • Kendetegn ved High Performance Teams
  • Supporterende og obstruerende teamdynamikker
  • Teamsammensætning i et rekrutteringsperspektiv
Kursus tidspunkt
29.06.2022 Kl. 08.30
29.06.2022 Kl. 16.30
Kursus sted
PEOPLE TEST SYSTEMS
ADELGADE 12, 3. KØBENHAVN K