Håndtering af:

Lav Validitet - Troværdighed

Gentestning – forslag til mailtekst

Når gennemsnittet på Validitet – Troværdighed ligger under 60, anbefaler vi, at personen bliver gentestet. I de tilfælde, kan du bruge nedenstående mailtekst:

Tak for din besvarelse af analysespørgsmålene. Vi har modtaget dine svar, og et analyseresultat er dannet på baggrund af disse.

Resultatet viser dog, at der er stor usikkerhed om, hvorvidt analysen giver os et retvisende billede af din personlighed og din forventede adfærd. Analyseresultatet siger ikke noget om, hvorfor usikkerheden er stor, blot at den er stor.

Da det er meget vigtigt for os, at vi danner os et korrekt billede af dig, vil jeg derfor bede dig, om at besvare spørgsmålene igen. Du modtager snarest et nyt link til besvarelse af personanalysen.

For at få et retvisende resultat, er det under alle omstændigheder vigtigt, at du:

  1. Sidder uforstyrret
  2. Ikke er under pres
  3. Svarer med din første indskydelse på analysens spørgsmål
  4. Svarer arbejdsrelateret i det omfang, spørgsmålene tillader det
  5. Tager analysens spørgsmål bogstaveligt, så når der eksempelvis står ”aldrig” menes der ”aldrig” 
  6. Svarer ærligt og realistisk på spørgsmålene