Diversitet er en god forretning

Så kort kan det siges. International forskning har slået fast med syvtommersøm, at diversitet skaber resultater. En undersøgelse fra Boston Consulting Group fandt,
at virksomheder med størst diversitet havde 19% højere omsætning på innovation og 9% højere driftsmæssigt overskud. Men hvordan sikrer du, at forskelligheder i
din organisation bliver en styrke? Dyk ned i vores statistiske undersøgelse Diversitet under overfladen og find svaret.

 

Diversitet er på alles læber – men hvad betyder det?

Repræsentativitet af forskellige demografiske grupper står højt på diversitetsagendaerne i de fleste organisationer.

Det har også fået mange til at sætte lighedstegn mellem køn og diversitet. Vi vil aldrig underkende vigtigheden af at sikre en repræsentativ organisation, der bidrager med stærke rollemodeller.

Men diversitet på overfladen er ikke ensbetydende med diversitet i dybden. Det er et dilemma.

Forskning peger netop på dybdediversitet som en væsentlig brik i at sikre en kreativ, innovativ og produktiv organisation.

Derfor inviterer vi dig til at dykke ned under overfladen og udforske, hvor dybt diversitet stikker.