Privatlivspolitik:

Sådan behandler vi personoplysninger om dig

1.      Indledning

Her kan du læse om, hvordan People Test Systems (herefter ”vi”, ”os” og ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger, som led i vores drift og de aktiviteter, som er beskrevet under afsnit 3 nedenfor.

Det er vigtigt for os, at vi til enhver tid behandler dine personoplysninger ansvarligt. I denne privatlivspolitik er det derfor beskrevet, hvordan og hvorfor vi indsamler personoplysninger om dig, hvordan personoplysningerne anvendes, hvornår de slettes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Denne privatlivspolitik relaterer sig til de personoplysninger, som People Test Systems behandler som selvstændigt dataansvarlig.

Hvis du som testperson gennemfører tests via vores værktøjer, vil vi i forbindelse med gennemførelse af tests indsamle og behandle en række personoplysninger om dig på vegne af din (potentielle) arbejdsgiver. I denne relation agerer vi databehandler på vegne af vores kunder (fx din aktuelle eller potentielle arbejdsgiver) og indgår en databehandleraftale. Denne privatlivspolitik vedrører ikke disse behandlinger, og du henvises i stedet til den organisation, som har bedt dig udfylde testen. Vi kan behandle personoplysninger til brug for vores forbedring af vores testværktøjer mv., hvilket omtales nedenfor under punkt 3.

 

2.      Den dataansvarlige

Det er People Test Systems A/S der er dataansvarlig for de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte os:

People Test Systems A/S
CVR-nr.: 30560604
Adelgade 12, 3.
1304 København K
Telefon: +45 88330000
E-mail: privacy@peopletestsystems.com

 
3.      Hvordan behandler vi personoplysninger, som led i vores aktiviteter?

People Test Systems indsamler og behandler personoplysninger i mange forskellige situationer, og formålene med indsamlingen, hvad personoplysningerne bruges til og hvornår de slettes er forskellige for hver situation. De enkelte aktiviteter, hvor People Test Systems (som dataansvarlig) kan indsamle personoplysninger om dig, er derfor beskrevet hver for sig nedenfor.

 

3.1         Udvikling af testværktøjer (for testpersoner)
3.1.1     Hvilke personoplysninger behandles og hvor stammer de fra?

Når du som testperson udfylder en af vores analyser på People Test Match som led i rekruttering, har du mulighed for at give tilladelse til, at vi indsamler og behandler personoplysninger til brug for udvikling af vores testværktøjer.

Vi indsamler kun disse oplysninger, hvis du selv afgiver personoplysningerne til os, og du bestemmer som udgangspunkt selv, hvilke personoplysninger du vil afgive. Vi forventer at indsamle følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Teknisk information (browserinformation)
 • Køn, alder, modersmål, nationalitet og oplysninger om kulturel baggrund (nationalitet), hvis du selv har oplyst dette.

Vi behandler følgende følsomme personoplysninger:

 • Eventuelle oplysninger om ordblindhed eller talblindhed (helbredsoplysninger), hvis du selv har oplyst dette.
 
3.1.2     Hvorfor behandles personoplysningerne?

Vi indsamler personoplysninger til brug for forskning, analyseudvikling, udarbejdelse af normgrupper samt udarbejdelse af statistik – alt med det formål at skabe grundlag for en fair vurdering ved analysearbejde nu og i fremtiden. Teknisk information er nødvendig for at sikre at systemet fungerer sikkert og hensigtsmæssigt.

 

3.1.3     Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelses­forordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor)
 • Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er vores interesse i at sikre at systemet fungerer sikkert og hensigtsmæssigt. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

Vores behandling af følsomme personoplysninger baserer sig på følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelses­forordningens artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).
 
3.1.4     Hvem deles personoplysningerne med?

Personoplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer personoplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks. Personoplysningerne deles ikke med den enhed, som har anmodet dig om at udfylde en af vores analyser (fx en potentiel arbejdsgiver).

 

3.1.5     Hvor længe opbevares personoplysningerne?

Data anonymiseres når den virksomhed, der har bedt dig gennemføre testen, ikke længere ønsker at opbevare testresultaterne – typisk 6-36 måneder efter afsluttet besvarelse afhængigt af årsagen til, at du gennemførte testen og – hvis testen er gennemført i forbindelse med et rekrutteringsforløb – udfaldet af denne. Ved anonymiseringen fjerner vi alle oplysninger, der kan identificere dig, således at det efterfølgende ikke vil være muligt at henføre oplysningerne til dig.

 

3.2         Markedsføring og brug af vores hjemmeside (nyhedsbreve, markedsføringskampagner, webinarer og øvrige tilbud)
3.2.1     Hvilke personoplysninger behandles og hvor stammer de fra?

Når du benytter vores website, tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som ny bruger/abonnent eller ved øvrig brug af vores services, så indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

Hjemmesiden kan indeholde links til andre virksomheders hjemmesider, og vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller deres egne behandlinger af dine personoplysninger som sker til egne formål, og vi opfordrer dig til at læse hjemmesidernes egne privatlivspolitikker, som beskriver, hvordan de behandler dine personoplysninger.

Du afgiver selv personoplysningerne til os, og du bestemmer som udgangspunkt selv hvilke personoplysninger du vil afgive. Dog forventer vi at kunne indsamle følgende personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Oplysninger om arbejdsgiver og stilling
 • Elektroniske identifikationsdata (IP-adresse, enhedsdata, fx operativsystem, sprog mv.)
 • Cookies på hjemmesiden og fx fra sociale medier, pixels i nyhedsbreve, websteder og offentligt tilgængelige kilder
 • Aktivitetslogs (adfærd i IT-systemer)
 • Besøgshistorik, brugeradfærd, antal klik, tid brugt på hjemmesiden, søgninger mv.
 • Login-informationer
 • Situationsbilleder, hvori du indgår (herunder deltagelse på certificeringskurser og events).
 
3.2.2     Hvorfor behandles personoplysningerne?

Når du besøger vores website, bliver der indsamlet personoplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere målrettet annoncering. Dine personoplysninger kan også blive brugt til optimering, statistik og forbedring af vores hjemmeside, services og indhold.

Vi anvender tillige dine personoplysninger til levering af de services, du har efterspurgt, som fx at modtage nyhedsbreve eller deltage i et af vores webinarer.

 

3.2.3     Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag:

 • Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger med henblik at kunne tilbyde funktioner på hjemmesiden, til promovering til markedsføringsføringsformål, konkurrencer og spørgeskemaundersøgelser på baggrund af dit samtykke. Vi beder om dit informerede samtykke i forbindelse med dit første besøg på hjemmesiden til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os).
 • Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er forbedringer af vores services, markedsføring, general kommunikation og optimering af de tilbud, som vi kan yde. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).
 
3.2.4     Hvem deles personoplysningerne med?

Personoplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer personoplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

Som led i indsamlingen og behandlingen af personoplysninger gennem cookies kan der ske videregivelse til tredjeparter. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik https://peopletestsystems.com/cookiepolitik/.

Dine personoplysningerne kan blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande). Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne tredjelandsoverførsler, fx gennem anvendelse af EU Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser, standardbestemmelser (”SCC’er”) og EU-U.S. Data Privacy Framework, hvis modtager er etableret i USA. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os.

 
3.2.5     Hvor længe opbevares personoplysningerne?

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet eller til du trækker dit samtykke tilbage.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Hvis du tilbagekalder dit samtykke,  opbevarer vi personoplysninger om samtykket for at dokumentere samtykkets gyldighed i 2 år efter tilbagetrækning af samtykket og i henhold til Forbrugerombudsmandens retningslinjer.

Cookies slettes i overensstemmelse med opbevaringsperioderne i vores cookiebanner og -politik, som vises på forsiden, når du besøger vores hjemmeside for første gang. Her kan du også læse om opbevaringsperioden for de enkelte cookieudbydere.

Du kan altid ændre dine cookieindstillinger, herunder dit samtykke, ved at slette cookies fra din browser eller ved at klikke på cookieikonet på vores hjemmeside, hvor du har mulighed for at tilgå cookieindstillingerne.

Oplysningerne kan opbevares i længere tid i anonymiseret form.

 

3.3         Når du besøger vores profiler på sociale medier
3.3.1     Hvilke personoplysninger behandles og hvor stammer de fra?

Dette afsnit beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger, som vi har indsamlet via vores profiler på sociale medier, fx LinkedIn. Som udgangspunkt er vi dataansvarlige for vores egne aktiviteter på vores sociale medier. I nogle tilfælde er vi fælles dataansvarlige med udbyderen af det sociale medie. Det kan du læse mere om i de enkelte udbydere af de sociale mediers privatlivspolitikker.

Vi forventer at indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger og interagere med vores profil på sociale medier:

 • Oplysninger der er offentligt tilgængelige på din profil, herunder dit navn, billede, køn, arbejdsplads, stilling, interesser, by osv.
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre funktioner på vores profil, fx kommenteret på eller delt opslag, besøg på vores profil og kommunikeret med os via chatbeskeder.

Disse oplysninger stammer også fra offentlige tilgængelige kilder.

 

3.3.2       Hvorfor behandles personoplysningerne?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Statistik og analyse, herunder med henblik på forbedring af vores produkter og services, og vores profiler og sider på sociale medier
 • For at kunne kommunikere med dig, hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
 • Generel markedsføring.

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

 • Drift og udvikling af annoncesystemer
 • For at give os statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på baggrund af dit besøg på vores profiler på sociale medier
 • Generel annoncering på siden.
 
3.3.3     Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger kan have følgende retsgrundlag:

 • Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesser baseres på, at vi vil kommunikere med og markedsføre os over for dig på vores profil på det sociale medie og vores legitime interesser i at kunne forbedre vores produkter og services. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).
 
3.3.4     Hvem deles personoplysningerne med?

Personoplysningerne deles med det sociale medie. Vi deler også personoplysningerne med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer personoplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

Dine personoplysningerne kan blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande). Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne tredjelandsoverførsler, fx gennem anvendelse af EU Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser, standardbestemmelser (”SCC’er”) og EU-U.S. Data Privacy Framework, hvis modtager er etableret i USA. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os.

 
3.3.5     Hvor længe opbevares personoplysningerne?

Som udgangspunkt sletter vi ikke dine personoplysninger på vores profiler på sociale medier. Vi opbevarer personoplysninger så længe de er aktive på vores profil, og de er tilgængelige, indtil du selv sletter eventuelle ”synes godt om”, delinger, kommentarer, mv. på vores profil. Oplysningerne kan behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Se privatlivspolitikken for den enkelte udbyder af det sociale medier for mere information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

 
3.4         Øvrige professionelle relationer, certificererede brugere, forretningsforbindelser mv.
3.4.1     Hvilke personoplysninger behandles og hvor stammer de fra?

Vi kan behandle en række personoplysninger om dig, når vi har en professionel relation eller du i øvrigt interagerer med os. Det kan fx være tilfælde, hvor du henvender dig til os på mail eller telefon, bliver certificeret bruger af vores analyseværktøjer eller opretter analyser til udfyldelse i vores testværktøjer.

Du eller din arbejdsgiver (vores kunde) afgiver personoplysningerne til os, og bestemmer som udgangspunkt selv hvilke personoplysninger du vil afgive. Der kan dog være tilfælde, hvor det er en forudsætning at vi modtager dine personoplysninger for at kunne levere vores ydelser til dig, fx dine kontaktoplysninger i forbindelse med en certificering.

De personoplysninger vi forventer at indsamle om dig kan være:

 • Kontaktoplysninger (såsom navn og e-mailadresse)
 • Oplysninger om arbejdsgiver, arbejdssted og stilling
 • Login og brugeradfærd på vores platforme (herunder analyseforbrug)
 • Dine egne analyseresultater, certificeringsoplysninger og eksamensresultater.
 
3.4.2     Hvorfor behandles personoplysningerne?

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

 • Sende relevante nyheder og instruktioner til vores brugere
 • Anvende analyser i forbindelse med certificering
 • For at indgå en aftale med dig, herunder handle på instruks fra en af vores kunder eller potentielle kunder
 • Arbejde med forbedring af vores produkter og tjenester
 • Generel kommunikation med dig, herunder support og service
 • Registrere din deltagelse i eventuelle arrangementer, som vi enten afholder alene eller i fællesskab med andre.
 
3.4.3     Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger kan have følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).
 • Indgåelse af en kontrakt med dig eller opfyldelse af en kontrakt, som er indgået med dig (eller din arbejdsgiver). Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er almindelig drift af vores virksomhed og udbud af vores løsninger, kommunikation med dig, statistik og analyse til forbedring af vores produkter og services og markedsføring (som ikke kræver samtykke). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).
 
3.4.4     Hvem deles personoplysningerne med?

Personoplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer personoplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

 
3.4.5     Hvor længe opbevares personoplysningerne?

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Vi foretager løbende en vurdering, og vi vil i denne forbindelse bl.a. lægge vægt på, hvornår du senest har benyttet vores løsninger eller været i dialog med vores medarbejdere og på denne baggrund vurdere, om en fortsat opbevaring af dine personoplysninger vil være nødvendigt. Vi kan opbevare personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at efterleve en retlig forpligtelse, eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende. I så fald opbevarer vi personoplysninger i henhold til forældelseslovens regler, og indtil sagen er endeligt afsluttet.

Regnskabsmateriale, herunder personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til bogføringsloven, slettes 5 år efter udgangen af det regnskabsår, som personoplysningerne vedrører.

 
3.5         Til dig som er leverandør, samarbejdspartner mv.
3.5.1     Hvilke personoplysninger behandles og hvor stammer de fra?

Når du er kontaktperson eller ansat hos vores samarbejdspartnere eller hos en af vores leverandører, er ekstern konsulent, enkeltmandsvirksomhed mv., som samarbejder med os, er du omfattet af dette afsnit, som beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

De personoplysninger vi forventer at indsamle om dig kan være:

 • Kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse og telefonnummer)
 • Oplysninger om arbejdsgiver, arbejdssted og stilling
 • Kontraktuelle oplysninger, herunder faktura og ordrer
 • Øvrige personoplysninger som er relevante for samarbejdet.
 
3.5.2     Hvorfor behandles personoplysningerne?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Generel administration af samarbejdet, herunder planlægning, opfyldelse og håndtering af aftaleforholdet
 • Finansielle formål, herunder administration af betalinger, revision mv.
 • For at indgå en aftale med dig og gennemføre ordrer, herunder køb af varer/tjenesteydelser
 • Generel kommunikation med dig, herunder support og service
 • Overholdelse af gældende lovgivning, fx opfyldelse af vores forpligtelser til at forhindre ulovlige aktiviteter og håndtering af eventuelle konflikter og tvister.
 
3.5.3     Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger kan have følgende retsgrundlag:

 • Indgåelse af en kontrakt med dig eller opfyldelse af en kontrakt, som er indgået med dig (hvis du er en enkeltmandsvirksomhed). Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Opfyldelse af en retlig forpligtelse, der påhviler os. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. De retlige forpligtelser der er tale om, findes bl.a. i bogføringsloven.
 • Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er almindelig drift af vores virksomhed og udbud af vores løsninger, administration af aftaleforholdet og kommunikation med dig, statistik og analyse til forbedring af vores produkter og services, markedsføring (som ikke kræver samtykke) og vores interesse i at forsvare og gøre retskrav gældende. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).
 
3.5.4     Hvem deles personoplysningerne med?

Personoplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer personoplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til modtagere i lande uden for EU/EØS (tredjelande). Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, fx gennem anvendelse EU Kommissionens til-strækkelighedsafgørelser og standardbestemmelser (”SCC’er”), som er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor for kontaktoplysninger).

 
3.5.5     Hvor længe opbevares personoplysningerne?

Dine personoplysninger opbevares så længe samarbejdet består, og i 5 år fra udgangen af det år, hvor vores samarbejde ophørte.

Vi kan dog opbevare oplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at efterleve en retlig forpligtelse, eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende efter forældelseslovens regler og afhængigt af, hvad sagen drejer sig om.

Regnskabsmateriale, herunder personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til bogføringsloven, slettes 5 år efter udgangen af det regnskabsår, som personoplysningerne vedrører.

Oplysningerne kan opbevares i længere tid i anonymiseret form

 

4.            Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende:

 • Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
 • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Begrænsning: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage en kopi af de personoplysninger som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på info@peopletestsystems.com. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. I det omfang det er nødvendigt, vil vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt.

Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynet.dk.

 
5.            Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne høre fra dig. Vores kontaktoplysninger kan findes under afsnit 2 ovenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Dette kan ske via e-mail dt@datatilsynet.dk eller på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 
6.            Opdatering af privatlivspolitikken

People Test Systems kan løbende ændre denne privatlivspolitik, hvis det er nødvendigt for at give en retvisende beskrivelse af vores behandling af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik er senest blevet opdateret i april 2024.