Survey - Fremtidens ledelse

HR HAR TALT

Fra HR skal man høre om fremtiden

For at blive klogere på fremtidens ledelseskompetencer, har vi udført en spørgeskemaundersøgelse blandt HR-professionelle. For om nogen har HR fingeren på pulsen i forhold til de kompetencer, som organisationen har brug for. Vi har derfor spurgt HR: Hvad bliv(er) fremtidens ledelseskompetencer? Og svaret vises i ranglisten.

Man kan selvfølgelig spørge sig selv, om HR nødvendigvis har patent på sandheden? Burde topledelser og bestyrelser ikke også have noget at sige om, hvad morgendagens ledere skal kunne?

Måske. Men det ændrer ikke på, at forskere længe har råbt det samme, som HR gør i vores undersøgelse. Men uden held. Måske fordi det netop er topledelser og bestyrelser, der i dag bestemmer, hvem der skal være ledere.

32 KOMPETENCER

se hvordan de 32 kompetencer er rangeret

Besvarelser i alt: 179