Optimer jeres tiltrækning, fastholdelse og ledelse

People Test Systems eksisterer for at gøre det lettere for flere at få adgang til og benytte sig af state-of-the-art testværktøjer, som både tegner et mere nuanceret og validt billede af testpersoner samtidig med, at de er nemme og økonomisk overkommelige at anvende.

Optimer jeres tiltrækning, fastholdelse og ledelse

Personligheds- og adfærdstest

People Test Person

Få et hurtigere overblik og en dybere indsigt i dine lederes og medarbejderes potentiale med en personlighedstest.

People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere. Denne personanalyse giver et detaljeret og nuanceret billede af testtagerens personlighed og adfærd, ved at personlighedstesten afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber.

Rekrutterings- og testværktøjet er udviklet over 12 år og bruges af en række nationale og internationale virksomheder.

Kort om People Test Person

Hvem
Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.
Anvendelse
Personlighedstesten benyttes til rekruttering, personlig udvikling samt som ledelsesværktøj, og er selvskreven til virksomheder, der har fokus på præstationsorienterede opgaver.
Målinger
Det er en personanalyse som giver et præcist og nuanceret billede af testtageren, baseret på 12 overordnede karaktertræk og 36 egenskaber.
Ekstra

Personlighedstesten inkluderer målinger på, i hvor høj grad testtageren tager ansvar, har en konstruktiv indstilling og en realistisk vurdering af egne evner.

Kort om People Test Person

Hvem

Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse

Personlighedstesten benyttes til rekruttering, personlig udvikling samt som ledelsesværktøj, og er selvskreven til virksomheder, der har fokus på præstationsorienterede opgaver.

Målinger

Det er en personanalyse som giver et præcist og nuanceret billede af testtageren, baseret på 12 overordnede karaktertræk og 36 egenskaber.

Ekstra

Personlighedstesten inkluderer målinger på, i hvor høj grad testtageren tager ansvar, har en konstruktiv indstilling og en realistisk vurdering af egne evner.

Overskrift

Hold dig opdateret!​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og vi vil 4 gange om året lande i din mailboks og holde dig opdateret med vores statistiske undersøgelser, HR-relaterede nyheder samt den seneste udvikling på testplatformen

Tilmeld dig nyhedsbrevet her:

Overskrift her

Personlighedstesten inkluderer målinger på, i hvor høj grad testtageren tager ansvar, har en konstruktiv indstilling og en realistisk vurdering af egne evner.

People Test Person skaber værdi for:

testværktøjs brugeren

Personlighedstesten sparer tid uden at gå på kompromis med kvaliteten. Testen systematiserer besvarelserne, gør dem overskuelige og finder dermed hurtigt frem til de mest relevante og signifikante egenskaber.

testværktøjs tageren

People Test Person er en værdifuldt personanalyse til selvindsigt og kortlægning af egne styrker. Personlighedstesten giver indsigt i og skaber bevidsthed om, hvad der driver den enkelte og hvad der skal til for at realisere testtagerens fulde potentiale.

virksomheden

Personlighedstesten anvendes af en række C20-virksomheder, samt små og mellemstore virksomheder og af den offentlige sektor. Den afdækker med stor præcision medarbejderes egenskaber og er med til at sikre, at det er personer med de rigtige kompetencer, der bestrider de forskellige ansvarsområder i virksomheden.

En test platform - mange muligheder

Den interaktive form kombineret med let distribution, har gjort People Test Systems’ testplatform, People Test Match, til et uundværligt system, som er populært i både nationale og internationale HR-afdelinger og hos flere førende rekrutteringsbureauer.

uDVALG AF VORES REFERENCER

Betydningen af brug af test

Tilføj din overskrift her

People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere.

Tilføj din overskrift her

People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere.

Tilføj din overskrift her

People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere.

En test platform - mange muligheder

Den interaktive form kombineret med let distribution, har gjort People Test Systems’ testplatform, People Test Match, til et uundværligt system, som er populært i både nationale og internationale HR-afdelinger og hos flere førende rekrutteringsbureauer.

People Test Systems videreudvikler kontinuerligt People Test Match, så den både følger med den teknologiske udvikling, er brugervenlig og opfylder vores kunders behov.

92 % af vores kunder vil anbefale People Test Systems

Kemp & Lauritzen

“Det er et særdeles værdiskabende ledelsesværktøj for såvel HR som linieledelsen i hverdagen. Vi har tilmed stor gavn af den gode konsulentsupport der ligger som en ekstra service omkring selve produktet.”
— Thomas Thorsøe, HR Direktør

NoaConnect

“After reviewing several different test tools for our recruitment, the choice fell on People Test Systems, due to their data-driven approach. We use their intelligence and skill tests in combination with their personality and behavior analysis due to the unique interplay that exists between the test tools. Since we implemented the testing tools, using their job profile tool, which maps our core competencies and matches the candidate up against this, as a fixed part of our recruitment process, we have hit the spot in our recruitment, pretty much every time. This significant change has led to clear and noticeable results at the top and bottom line. This is due to a much greater accuracy in recruitment and a useful tool for managers in their management of employees. We have experienced People Test Systems as extremely competent, innovative and close to their customers”

— Benjamin Borch Hansen, Founder & partner

Metroselskabet

“Da vi introducerede PTP som en frivillig del af MUS, var vi spændte på, hvor mange, som ville anvende værktøjet. Det viste sig at blive tæt på 100%, og både chefer og medarbejdere oplever en klart øget værdi og mere fokuserede MUS samtaler. Det er et enkelt, effektivt og værdiskabende værktøj – og så er det altid en fornøjelse at samarbejde med People Test Systems.”
— Anne-Louise Winther, HR Partner

En test platform - mange muligheder

Den interaktive form kombineret med let distribution, har gjort People Test Systems’ testplatform, People Test Match, til et uundværligt system, som er populært i både nationale og internationale HR-afdelinger og hos flere førende rekrutteringsbureauer.

People Test Systems videreudvikler kontinuerligt People Test Match, så den både følger med den teknologiske udvikling, er brugervenlig og opfylder vores kunders behov.

Optimer jeres tiltrækning, fastholdelse og ledelse med vores testværktøjer

People Test Systems eksisterer for at gøre det lettere for flere at få adgang til og benytte sig af state-of-the-art testværktøjer, som både tegner et mere nuanceret og validt billede af testpersoner samtidig med, at de er nemme og økonomisk overkommelige at anvende.

Personligheds- og adfærdstest
People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere.
Intelligens- og færdigshedstest
People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere.
Teamværktøj
People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere.
Lederevaluering og -udvikling
People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere.
Personligheds- og færdighedstest
People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere.

People Test Assessment forløbet

Leadership Assessment

Forløbet har til formål at give ledere indsigt i identifikation, udvikling og fastholdelse af talenter i organisationen, der skal gennemføre forretningsstrategien. Forløbene omfatter individuelle vurderinger samt teamsammensætninger.

Rekrutterings Assessment

Forløbet giver ledelsen et grundigt indblik i kandidatens personlighed som f.eks. ledelsesstil, holdninger og værdier samt evnen til implementering og eksekvering. Ledelsen modtager samtidig fremadrettede anbefalinger til motivation af den enkelte, hvilke fokusområder der er, og hvordan de optimale forhold til præstationsoptimering skabes. People Test Systems sørger for, at kandidatens udviklingsmål understøtter virksomhedens mål.

Talent Management

En flerdimensionel vurderingsproces er nødvendig, for at forstå de nuværende kompetencer og det fremtidige potentiale i nøglemedarbejdere. I forløbet arbejdes der med personlighed, logisk kapacitet og teamperformance. Talent Management omfatter ligeledes en kortlægning og lukning af talent-gap.

Succession planning

Få identificeret og udviklet de ledere og medarbejdere, der har potentiale til at udfylde nøglepositionerne og føre virksomheden videre. People Test Systems gennemfører en grundig vurdering af den enkeltes potentiale i forhold til den fremtidige strategi og de ledelsesmæssige mål. Direktionen får overblik over organisationens next level potential og fremtidens niveau.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Brugerrapport

Spørgsmål til store spænd

I tilfælde af, at du sidder med et analyseresultat med enten mange eller store spænd, kan det være relevant at bruge nogle af følgende spørgsmål til at afklare hvornår spændene kommer til udtryk:

Indledende spørgsmål overordnet til besvarelsen:

  • Hvordan var det at svare på analysens spørgsmål?
  • Hvordan har du det med at skulle svare kategorisk på spørgsmål med svar såsom altid og aldrig, helt enig eller helt uenig?

Spørgsmål til analysens egenskaber (ved spænd på over 20):

  • Hvad ser du som særligt afgørende for, om du har en adfærd som afspejles i den høje/lave ende af spændet?
  • Hvilken ende af spændet oplever du afspejler din personlighed bedst?
  • I hvilken ende af spændet ser du dig selv under optimale omstændigheder? – Hvad kendetegner de omstændigheder?
  • I hvilken ende af spændet finder du den største motivation?
  • Hvilke positive/negative konsekvenser oplever du der er forbundet med den adfærd, du udviser i den høje/lave ende af spændet?
  • I hvilken ende af spændet, ser du dig selv under pres? – Hvad oplever du typisk sætter dig i den situation?
  • Hvad kræver det af dine omgivelser (leder, kolleger og andre interessenter), at du befinder dig i niveauet, der er optimalt for dig?
  • Hvordan vil du beskrive den ideelle situation for at du kan udvise den adfærd, du har det bedst med?

Certificeringskurser der giver dig dyb indsigt i og kompetencer til professionel anvendelse af analyseværktøjer

People Test Systems’ certificeringskurser giver dig fundamentet for optimal implementering og anvendelse af testværktøjerne i organisationens daglige og strategiske arbejde, inden for blandt andet rekruttering, ledelse, udvikling og optimering.

Vores særlige ansvar for at bidrage til at analyserne bliver brugt optimalt og fører til værdiskabelse, ligger i denne certificeringsuddannelse af vores brugere. I al uddannelse (certificering, efteruddannelse og dag-til-dag-sparring), arbejder vi ud fra vores strategiske mål, Verdens Bedste Brugere, VBB. I sin enkelthed arbejder vi ud fra fire begreber: viden, forståelse, anvendelse og værdiskabelse. Værdiskabelse med værktøjerne forudsætter, at man kan anvende dem, hvilket igen forudsætter forståelse, der bygger på viden og det opnår du igennem vores certificeringskurser. Læs mere om vores værdisæt om at skabe Verdens Bedste Brugere.

På certificeringskurserne gennemgås relevant teori. Det primære fokus er på praktisk anvendelse og opnåelse af resultater. Undervisningen er tilrettelagt efter det, der fagligt kaldes ”blended learning” – en læringsmetode, der benytter en kombination af forskellige læringsmiljøer og -metoder, for eksempel tavle undervisning, e-learning, selvstudier, workshops, tests, etc.

Certificeringsplatformen, People Test Academy, giver dig mulighed for at arbejde med din læring og anvendelse af analyserne. Det er også her, at du forbereder dig på den teoretiske del af certificeringskurserne. Som bruger kan du ligeledes anvende People Test Academy som løbende opslagsværk til anvendelsen af de testværktøjer, som du er certificeret i.