En platform med adgang til alle testværktøjer

Den interaktive form kombineret med let distribution, har gjort People Test Systems’ testplatform, People Test Match, til et uundværligt system, som er populært i både nationale og internationale HR-afdelinger og hos flere førende rekrutteringsbureauer. People Test Systems videreudvikler kontinuerligt People Test Match, så den både følger med den teknologiske udvikling, er brugervenlig og opfylder vores kunders behov.

En test platform - mange muligheder

Vores kunder distribuerer og tilgår tests i People Test Match. Testplatformen gør det nemt og intuitivt for testtageren at udfylde en test og for testbrugeren at arbejde med de forskellige testværktøjer. Med People Test Match skal man blot tilgå én platform for at udsende og arbejde med analyser.

Med testplatformen er det muligt at oprette og gemme jobprofiler til det job, der rekrutteres til. Disse jobprofiler kan deles imellem afdelingerne. People Test Systems’ faglige team har, på baggrund af deres mangeårige erfaring, udarbejdet forskellige skabeloner til jobprofiler, som er segmenteret efter branche og jobniveau. Skabelonerne er frit tilgængelige for brugere af People Test Match og kan også tilpasses egne jobprofiler. People Test Match gør det også muligt at sammenligne testresultater. Dette giver et overskueligt billede af forskellige teammedlemmers profiler.

People Test Match optimerer rekrutteringsprocesser, eksempelvis ved at testbrugeren automatisk får besked, når en test er udfyldt. People Test Match er SaaS (Software as a Service). Kort sagt betyder dette, at brugerne har adgang til platformen via internettet. Platformen er hostet i et datacenter, der er bemandet 24-timer i døgnet. People Test Match findes både på dansk og engelsk.

Bias-fri rekruttering

Prioritér kompetencer, adfærd og kognitive styrker i jobbet med få klik direkte i platformen.
Undersøg person-job-fit og få en objektiv vurdering i matchet mellem person og jobprofil til at sammenligne kandidater.
Brug den indbyggede jobfunktion til at samle al assessmentinformation om kandidatfeltet og skab nem adgang til sammenligninger, benchmark og udvælgelse
Brug eksisterende data til at sammenligne ansættende leder med kandidatfeltet og afdæk indlejrede bias i beslutningsprocessen.

Kompetence-baseret interview

Brug PTS’ kompetencekoncept i dialogen med ansættende leder og afstem forventninger, jobkrav og idealprofil.
Få en skræddersyet måling af jeres egne kompetencer, værdier eller ledelsesgrundlag direkte i platformen koblet til personanalysen, PTP.
Hent en stillingsspecifik interviewguide baseret på valgte kompetencer i jobprofilen for en større forudsigelseskraft i din kandidatudvælgelse.

Effektivisering – nemmere adgang til større indsigt

Undgå gentagelser og minimér tidsforbrug når du skal oprette printe, udskyde eller forlænge test til flere personer.
Effektivisér administrationen af test ved at opsætte standarder for netop din anvendelse.
Opsæt automatiske reminders og udsendelse af materialer til testtager, leder eller andre stakeholders, lige når det passer dig.

Sikkerhed og GDPR

Opsæt sletteprocedurer der stemmer overens med jeres politikker og behov eller anvend PTS’ standarder udarbejdet i overensstemmelse de gældende retningslinjer.
Gør bl.a. brug af platformens mulighed for kryptering af analyseresultater, slettemetoder, fortrydelse i forbindelse med sletning (op til 72 timer efter), adgangsstyrring og fortrolighed af data, 2-faktor login og automatisk udløb af password.
Frivilligt indhentede ISAE-3000 rapport.

Udvikling

Anvend platformens teamfunktionaliteter til at afdække teamdynamikker, konfliktpotentiale og forudsætninger for high performance.
Undersøg graden af diversitet i dybden med PTS’ diversitetsscore og optimer teamets effektivitet og innovationskraft med en strategisk fokus og indsats på diversitet.
Benyt data fra rekrutteringsprocessen til at strukturere en professionel onboardingproces, der tager udgangspunkt i den enkelte og styrker motivation og ledelse.

Data

Anvend akkumuleret data på kernepositioner til at forudsige grundlaget for jobsucces i samarbejde med PTS’ dataanalytikere.
Vær sikker på at datagrundlaget for din assessmentdialoger er relevant med PTS’ daglige norm opdatering og med mulighed for selv at sammensætte relevante virksomhedsspecifikke normer baseret på bl.a. geografi, stilling eller organisationsdata.
Få indsigt i jeres potentielle bias og evaluer på den nuværende virksomhedskultur ved hjælp af data på jeres rekrutteringsmønstre og kollektive præferencer baseret på assessmentdata på kandidater og ansatte.