Værktøjet er ikke bedre end den, der bruger det

… derfor ønsker vi at skabe Verdens Bedste Brugere

I People Test Systems’ daglige arbejde er værdiskabelse et nøgleord. Vi er stolte over at have kvalitetsprodukter, men det, der i sidste ende betyder noget, for vores kunder og for os, er den værdi, som vores testværktøjer skaber.

Hvad værdiskabelse er for os

Dynamikken bag værdiskabelsen er enkel. Den udspringer af medarbejdere, der matcher deres jobfunktion, er bevidste om egne styrker og svagheder og besidder strategier til kompensation for disse. Endvidere skabes værdi gennem medarbejdere, der ved, hvordan de påvirker omgivelserne, hvad de bidrager med og hvilken forskel de gør.

Samtidig udgøres værdiskabelse af en ledelse, der har viden om deres medarbejdere, har overblik over teamet, og hvordan det bedst præsterer. En ledelse der ved, hvad der motiverer den enkelte medarbejder, hvilke behov medarbejderen har, hvad der er dennes naturlige teamrolle, og hvad der driver vedkommende.

Resultatet er blandt andet effektiv ledelse og motiverede medarbejdere, der udnytter deres potentiale og samarbejder. Denne dynamik bidrager i sidste ende til økonomisk værdi.

Gennem kvalitetsprodukter og kvalificeret rådgivning ser vi det som vores opgave at bidrage til denne værdiskabelse.

Vores bidrag til jeres værdiskabelse sker gennem

  • Testværktøjer, der er valide, reliable, veldokumenterede, overskuelige og relevante
  • Uddannelse, hvor vores vision er at have Verdens Bedste Brugere, (VBB), der kompetent og engageret anvender testværktøjer til at skabe værdi. Vi ønsker at sætte høje standarder og udover at give dig en dybdegående viden og vejledning i anvendelse, kvalitetssikrer vi dit niveau gennem eksamener.
  • Implementering, som for os både indebærer det strategiske ledelsesmæssige niveau i virksomheden, såvel som det daglige og praktiske.
  • Efteruddannelse, som skal sikre fastholdelse af højt videns-, forståelses-, og anvendelsesniveau, samt videreudvikling af kvalifikationer, der er målrettet virksomhedens særlige behov.

Vi lægger stor vægt på løbende optimering af vores tests, certificeringer, service og rådgivning. En optimering der bygger på dialog med vores kunder om deres oplevelser og behov. Dialogen finder sted med brugere forud for certificeringer, under og efter. Også i det daglige arbejde udveksler vi ideer, erfaringer, spørgsmål og tanker, for at sikre optimal anvendelse af testværktøjerne, der sikrer jer en værdiskabende brug.