Brugerrapport

Spørgsmål til store spænd

I tilfælde af, at du sidder med et analyseresultat med enten mange eller store spænd, kan det være relevant at bruge nogle af følgende spørgsmål til at afklare hvornår spændene kommer til udtryk:

Indledende spørgsmål overordnet til besvarelsen:

  • Hvordan var det at svare på analysens spørgsmål?
  • Hvordan har du det med at skulle svare kategorisk på spørgsmål med svar såsom altid og aldrig, helt enig eller helt uenig?

Spørgsmål til analysens egenskaber (ved spænd på over 20):

  • Hvad ser du som særligt afgørende for, om du har en adfærd som afspejles i den høje/lave ende af spændet?
  • Hvilken ende af spændet oplever du afspejler din personlighed bedst?
  • I hvilken ende af spændet ser du dig selv under optimale omstændigheder? – Hvad kendetegner de omstændigheder?
  • I hvilken ende af spændet finder du den største motivation?
  • Hvilke positive/negative konsekvenser oplever du der er forbundet med den adfærd, du udviser i den høje/lave ende af spændet?
  • I hvilken ende af spændet, ser du dig selv under pres? – Hvad oplever du typisk sætter dig i den situation?
  • Hvad kræver det af dine omgivelser (leder, kolleger og andre interessenter), at du befinder dig i niveauet, der er optimalt for dig?
  • Hvordan vil du beskrive den ideelle situation for at du kan udvise den adfærd, du har det bedst med?