3. november 2020

Del 3: Føljeton om emotionel intelligens – hvad med de andre?

Del 3 af 3. I denne del af føljetonen sætter fokus på de to første EQ-kort udviklet til PTP – nemlig de kort, der handler om dig selv og dine egne følelser.

Del 3: Emotionel intelligens – hvad med de andre?

I sidste del af føljetonen kommer vi rundt om de to sidste EQ-kort, som fokuserer på, hvordan du forholder dig til andres følelser og tilpasser dig situationen, ligesom vi tager et kig ned i data og ser på, hvordan det ser ud med EQ i erhvervslivet.   

Hvor ser vi det sociale aspekt i EQ-matrixen?

I dag sætter vi fokus på de to elementer fra Daniel Golemans teori, som befinder sig i højre side af EQ-matrixen og handler om andre og deres følelser. 

Socialt opmærksom

Når du på baggrund af personanalysen, People Test Person (PTP), skal vurdere, om en person er Socialt opmærksom, skal du starte med at se på kerneegenskaben:

 • Empati i et højt niveau, hvilket er et udtryk for, at personen ser, føler og forstår andres følelser og behov.

Kerneegenskaben styrkes, hvis scoren på disse to egenskaber fordeler sig således:

 • Upartisk – neutral i et middel-højt niveau, hvilket gør, at personen forholder sig objektivt og neutral over for andre personer – og dermed ikke er forudindtaget over for andre.
 • Konstruktiv holdning i et middel-højt niveau, hvor personen har en grundlæggende konstruktiv og tillidsfuld indstilling i sine relationer – og ikke holder folk ude i en armslængde.

At være socialt opmærksom handler altså om at forstå og leve sig ind i andre menneskers situation, oplevelser, humør, følelser og behov. Ved indlevelse forstås både at identificere andres følelser og at opleve dem (eller noget tilsvarende) på egen krop. Selvom området altså i sit udgangspunkt er rettet mod andre, er det at være Selvbevidst i høj grad en forudsætning for at være Socialt opmærksom.

Kort sagt: At være Socialt opmærksom handler om at forstå andres følelser.

Socialt tilpassende

Hvis du skal undersøge, hvor Socialt tilpassende en person er, skal du kigge på følgende kerneegenskab i PTP:

 • Diplomatisk sans i et højt niveau, hvilket betyder, at personen tilpasser sin kommunikation til situationen eller personen.

Det at være socialt tilpassende indbefatter, at man tilpasser sin kommunikation og adfærd til andres følelsesmæssige reaktioner og behov. Dette område dækker også over at håndtere sociale relationer ved at påvirke og regulere andres følelsesmæssige reaktioner, håndtere konflikter samt at inspirere, motivere og lede andre. Da området er meget bredt defineret i teorien, har vi valgt at lægge særlig vægt på det kommunikative aspekt.

Social tilpasning kan forstærkes af følgende egenskaber fordeler sig således:

 • Dominans i et middel-højt niveau, hvor personen er synlig og tør tage styring – og ikke er bange for at påvirke andre og regulere deres adfærd.
 • Udtrykt positivitet i et middel-højt niveau, hvor personen er imødekommende og udtrykker sig positivt over for andre – og som med sine positive vendinger passer ind i de fleste situationer.
 • Hensyntagen i et middel-højt niveau, hvilket medfører, at personen prioriterer andres ønsker og behov højt – og dermed tager bestik af situationen.

Kort sagt: At være Socialt tilpassende handler om at anvende egne og andres følelser.

Hvordan ser vi EQ komme til udtryk på jobbet?

Social opmærksomhed bruger vi i vores arbejde f.eks. til at:

 • Vide, hvornår vi skal lytte, og hvornår vi skal tale
 • Tage bestik af situationen ved at opfange andres signaler
 • Behandle andre fair og tillidsfuldt, uanset hvem de er

Den sociale tilpasning ser vi på forskellige måder på jobbet f.eks. ved at:

 • Vurdere, om en smiley er passende eller upassende i en mail
 • Forsøge at gøre alle tilfredse med en anerkendende tilgang
 • Sætte retningen, når ingen andre gør det, uden at være ligeglad med andre

Fremtiden kalder på EQ!

Men når nu EQ er så vigtig i fremtiden, særligt når vi taler ledelse – hvordan ser det så ud ude i erhvervslivet?

Ret sort… I hvert fald, når vi kigger på resultaterne fra mere end 17.000 analyseresultater. For hvor det er de ansatte, som har mest EQ, ligger toplederne helt i bund. Alt imens balancerer mellemlederne på den gyldne middelvej, selvom de faktisk minder ret meget om toplederne. Emotionel intelligens er der ikke meget af på ledelsesgangene.

Så måske er det på tide at kigge nye veje, når vi rekrutterer og udvikler ledere?

Flere artikler