1. november 2020

DEL 1: Føljeton om emotionel intelligens – hvordan spotter du det?

Del 1 af 3. Lær i denne føljeton, hvordan du kan bruge personanalysen, People Test Person (PTP), til at aflæse en persons emotionelle intelligens og se adfærden i praksis.

Del 1: Emotionel intelligens – hvordan spotter du det?

Hvorfor spiller EQ en rolle på arbejdspladsen?

”Man hyrer på faglighed, men fyrer på personlighed.”

Det er efterhånden en kendt talemåde i rekrutteringsbranchen. Alligevel hører vi igen og igen, at der i ansættelsesprocessen lægges mere vægt ”hard skills” som logiske færdigheder og faglige kvalifikationer frem for de mere ”soft skills” som personlighed, adfærd og emotionel intelligens.

På mange måder med god grund, for forskningen peger stadigvæk på, at IQ er og bliver den bedste prædiktor for jobsucces (Schmidt, Oh & Schaffer, 2016).

Men det er nu engang ikke et spørgsmål om enten-eller, men derimod både-og. Vi mennesker arbejder ikke kun ud fra logik eller følelser, vi bruger alle både vores logiske evner og følelsesmæssige evner i løbet af en arbejdsdag. Emotionel intelligens er selvfølgelig vigtigere i nogle jobfunktioner end andre, men den er altid relevant at tage højde for, da der i dag indgår emotionel intelligens i ethvert job – og noget tyder på, at det kun bliver mere relevant i fremtiden.

For fremtidsforskerne spår i hvert fald, at ”soft skills” kommer til at spille en større rolle på fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det også nu, at vi skal sætte ind med at fokusere på personlighed, adfærd og emotionel intelligens, hvis vi skal gøre organisationerne klar til at løse morgendagens opgaver.

Hvad er emotionel intelligens?

Ifølge den helt store teoretiker inden for feltet, Daniel Goleman, dækker begrebet emotionel intelligens (EQ) over:

c

… evnen til at genkende og regulere følelser i os selv og andre.

– Goleman, 2003

v

Emotionelt intelligente mennesker er gode til at afkode situationer rent følelsesmæssigt, de forstår deres egne følelser, og de er i stand til styre deres eget emotionelle niveau samt tilpasse deres kommunikation, så det passer til konteksten.

Hvad siger teorien om emotionel intelligens?

Hvis man tager Daniel Golemans definition af emotionel intelligens og bryder den op, kan man se, at han skelner dels mellem genkendelse og regulering – og dels mellem selv og andre.

Ifølge Goleman dækker EQ altså over fire områder, som spænder over dimensionerne selv til social og bevidsthed til regulering, hvilket kan illustreres i nedenstående matrix:

Til hvert område har vi identificeret én kerneegenskab i vores personanalyse, People Test Person (PTP) og udpeget 2-3 forstærkende egenskaber, der til sammen giver en indikation på en persons emotionelle intelligens. For at gøre det nemt at anvende i praksis har vi udviklet fire EQ-kort, som kan bruges sammen med PTP.

Hvad kan jeg blive klogere på næste gang?

I de to kommende føljetoner vil vi udfolde de fire EQ-kort, som vi har udviklet ud fra Golemans teori – så du nemt kan se, hvor du skal kigge i PTP for at spotte forskellige former for emotionelle intelligens, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Til hvert område har vi identificeret én kerneegenskab i vores personanalyse, People Test Person (PTP) og udpeget 2-3 forstærkende egenskaber, der til sammen giver en indikation på en persons emotionelle intelligens. For at gøre det nemt at anvende i praksis har vi udviklet fire EQ-kort, som kan bruges sammen med PTP.

Flere artikler