21. juni 2020

Hvad giver dig energi,og hvad tager din energi?

Prioritér Energi

Når vi skal støtte en leder i en ansættelses- eller en udviklingsproces, tager vi udgangspunkt i den konkrete adfærd, som medarbejderen udviser på arbejdspladsen – men vi får kun det fulde billede af en person, hvis vi også tager hjemmefronten med i betragtningen. Selvom en person kan agere forskelligt privat og professionelt, har de to sfærer alligevel betydning for hinanden og det er de områder vi skal være interesserede i i en ansættelsesproces. Det er også derfor der indgår mere private spørgsmål i PTP, selvom alle spørgsmål selvfølgelig er designet til at måle den adfærd, der har relevans for arbejdslivet.

Når PTP analysen viser en lav score i Mental og Fysisk energi, skal man huske at tænke holistisk. Selvom adfærd afhænger af vores personlighed, så er adfærd på nogle parametre også mere situationsbestemt. Derfor anbefaler vi helt konkret, at man, uden at spørge til private eller psykologiske forhold, spørger ind til kandidatens livssituation. Hvordan oplever du dit generelle overskud i øjeblikket? Hvor henter du din energi henne?

Når vi ser på parametrene Fysisk og Mental energi, er det relevant at overveje hvad det siger om personens behov og hvordan disse kan dækkes i den pågældende stilling. En person, der scorer højt, vil have behov for enten at have fysiske eller mentale udfordringer som en integreret del af sit arbejde eller have tid og mulighed for at dyrke det i sin fritid. En person, der scorer lavt, mangler således ikke nødvendigvis stimuleringen, men har nok nærmere behov for støtte til at kunne skabe tid og rum til energigivende aktiviteter og en god work-life-balance. Vær derfor opmærksomme på, at behovene er individuelle, så det vigtigste er, at initiativerne bliver sammensat på baggrund af en dialog med medarbejderen.

Alt afhængig af hvor en person står i sit liv, hvilke mennesker denne omgives af og hvilke opgaver personen står overfor, vil vedkommendes fysiske og mentale energi potentielt være påvirket. En drænet person kan have en ubalance, der besværliggør livet både på arbejdet og i fritiden. Det kan være en udfordrende relation, der påvirker søvnen eller for mange og udfordrende opgaver, der gør det svært at få døgnets timer til at række. Men det kan også være mængden af helt trivielle forhold, der tager pusten fra folk. I det omfang man som arbejdsgiver kan forudse og tage hånd om dette, bør man gøre det, for mennesker med et større overskud kaster sig oftere ud i krævende aktiviteter. 

En øget forståelse for, hvad der gør medarbejderen produktiv eller suger vedkommendes energi, er afgørende for om medarbejderen kan præstere i en arbejdsmæssig kontekst. PTP analysen fortæller, hvor et individ ligger i forhold til sin normgruppe, og dermed om en kandidat har et udtalt behov for fysisk og mental stimulering – og hvis den ikke findes i tilstrækkelig grad i privaten eller på jobbet, bliver det et problem på sigt. 

Sidst, men ikke mindst, så vær altid opmærksom på at mennesker er forskellige. Nogle trives bedst, hvis de får mulighed for at løbe en lang tur, andre har behov for at udfordre sig selv ved at læse faglitteratur, og andre igen henter deres energi igennem sociale relationer. Med PTP kan du få unikt indblik i, hvad der motiverer den enkelte medarbejder, og igennem egenskaberne Fysisk og Mental energi få en indikation på det generelle overskud, og om der er noget, der måske dræner for energi. For at sikre medarbejdertrivslen på både kort og lang sigt, så spørg ind til: Hvordan mærker dine kolleger dit energiniveau? Hvad kan dine omgivelser gøre for dig, hvis dit overskud daler?

3 gode råd:

1. En sund sjæl i et sundt legeme

Når en medarbejder arbejder hårdt i en længere periode, er det tit tid fysisk aktivitet, som nedprioriteres først. At tanke op på fysisk energi kan sikres gennem en balanceret kost, træning og søvn, hvorfor arbejdstiden skal planlægges, så der er tid til at understøtte en sund livsform. Derfor er det en god idé at spørge ind til vedkommendes oplevelse af, hvad der giver medarbejderen fysisk velvære. Spørg ind til: Hvad giver dig energi, og hvad tager din energi? Og hvordan sikre vi sammen at det sker på en fornuftig måde?

2. Gør plads til interesser udenfor arbejdet

Hvis medarbejderen eksempelvis dyrker sport på et højt niveau eller engagerer sig i foreningslivet, så vil det ofte give god mening at sørge for, at der er plads til den udfoldelse i fritiden, hvilket kan betyde at visse opgaver, deadlines og møder skal tilpasses et skema udenfor arbejdstiden. Giver man rum til at medarbejderen kan koble fra og genoplade, så får man en veloplagt medarbejder med mentaltoverskud retur. Fokuser derfor i samtalen på, om medarbejderen får ladt op ved at engagere sig i de ting, der giver mest energi: Hvad ønsker du at engagere dig mere i? Hvad vil du gerne have, at der skal være mindre af i dit liv?

3. Husk at prioritere pauserne

Kører man bare på uden stop, bliver man drænet for både fysisk og mental energi. Derfor er pauser vigtige. Nogle personer har behov for tid til egen refleksion, og nogle har behov for meget social kontakt, men vi har alle brug for pauser. Det kræver en individuel afklaring og løbende samtale om motivation, adspredelse og variation med fokus på generelt overskud i hverdagen. I samtalen kan man med fordel stille spørgsmål som: Hvordan vil du beskrive dit generelle overskud for tiden? Hvordan sikrer du, at du får taget de nødvendige pauser i løbet af en arbejdsdag?  

Kort sagt: Energiniveauet afhænger af både private og professionelle forhold, så hav dette in mente både ved ansættelsen og fremadrettet. Husk at tænke familie og fritid ind i en arbejdssituation, så work-life-balance bliver en dynamo i stedet for en hæmsko.

Flere artikler