9. januar 2023

Opnå nye indsigter ved at analysere egenskaber i kombination

Der findes et utal af kombinationsmuligheder på egenskabsniveau, når man kigger på en PTP. Og de enkelte kombinationer kan lede til nye vigtige indsigter om kandidaternes handlemønstre, men indsigterne får du aldrig, hvis du ikke prøver dig frem.  

En kandidats score på en bestemt egenskab, kan betyde flere ting. Og de nuancer bliver du først skarp på, når du begynder at kombinere egenskaberne og analysere dem i kombination med hinanden.

Lad os sige, at vi f.eks. har en kandidat, der scorer højt på karriereorienteret. Isoleret set dækker det over, at kandidaten har tendens til at prioritere arbejdslivet højt og stræber efter at tage et skridt op af karrierestigen.

Kan du ligeledes ud fra analyseresultatet se, at kandidaten også scorer højt på positivt bedømmende, konstruktiv holdning, hensyntagen & diplomatisk sans, ville en helt rimelig antagelse være, at denne kandidat tror på, at de personlige ambitioner opnås bedst i fællesskab og gennem et godt samarbejde med andre.

Scorer kandidaten modsat lavt på positivt bedømmende, konstruktiv holdning, hensyntagen & diplomatisk sans, må man antage, at kandidaten i højere grad vil være villig til at træde på andre for selv at komme frem og opnå sine mål.

En oplagt hypotese på baggrund af ovenstående kombinationer vil være, at den første karriereorienterede kandidat naturligt vil passe godt ind i en rolle, hvor der i høj grad samarbejdes om at opnå målene, mens den anden kandidat vil være skræddersyet til en mere selvstændig rolle, hvor det er hver mand for sig, og kandidaten i sin jagt på resultater bliver drevet frem af den interne konkurrence.

Husk, at når du analyserer egenskaber i kombination med hinanden, danner du kvalificerede hypoteser – ikke sandheder. Det er derfor vigtigt, at be- eller afkræfte dine hypoteser gennem dialogen med kandidaten under tilbagemeldingen.

Øvelse gør mester
Flere af vores brugere giver udtryk for, at de er en smule usikre på, hvordan de skal gribe kombinationen af egenskaber an. Hvordan ved de, at de gør det rigtigt?

Og vi er altid åbne for en snak, hvis der er tvivlsspørgsmål, men vi har heller ikke svarene. Det er altid noget man skal analysere sig frem til, og på den baggrund give en kvalificeret hypotese. Og selvfølgelig kan både dit og vores kvalificerede gæt vise sig at være forkert, men det bliver du aldrig klogere på, hvis du ikke prøver dig frem.

Derfor handler det helt grundlæggende om, at man skal lægge forsigtigheden på hylden og kaste sig ud i at analysere sig frem til nye indsigter gennem kombinationen af egenskaber.

Og så skal man ligegyldigt, hvor erfaren man er, altid teste sine hypoteser op imod kandidatens svar på tilbagemeldingen, og på den måde blive klogere på, om analysen holder stik.

Flere artikler