7. februar 2023

Sådan spotter du kandidatens tendens til at micromanage

Bliv klogere på, hvordan du ud fra analyseresultatet kan se, om kandidaten har en høj tendens til at micromanage, og hvorfor du alligevel ikke altid bør afskrive en kandidat med tendens til micromanagement.

Micromanagement kan komme i mange afskygninger, og der findes mange forskellige kombinationer af personlige karakteristika, der kan lede til, at en kandidat har høj tendens til micromanagement. Skal det skæres ned til de to væsentligste karakteristika, så er det:

  • Høj Ansvarstagen
  • Lav Konstruktiv holdning

Når vi undersøger forholdet mellem medarbejder og leder, er en af de ting, flest medarbejdere fremhæver som problematisk, at lederen har tendens til at micromanage dem. Medarbejderne kan føle, at de ikke har frihed til at tænke selv eller tage initiativ og samtidig kan micromanagement være en ekstremt tidskrævende ledelsesstil for lederen.

Ultimativt kan det lede til en mindsket motivation hos medarbejderne, der ikke føler, at de udvikler sig. I sidste ende fører det til en dårligere produktivitet.

Tager micromanagement overhånd, kommer det til at koste på bundlinjen. Den forsimplede slutning kunne derfor være, at man for alt i verden skal undgå ledere med tendens til at micromanage. Men det vil være en forkert beslutning.

Faktisk er det svært at forestille sig en dygtig leder, der ikke under de forkerte omstændigheder, kan ende i en situation, hvor vedkommende begynder at micromanage medarbejderne. Den udskældte ledelsesstil micromanagement er nemlig drevet af helt afgørende egenskaber for dygtige ledere – engagement, kritisk tænkning og ansvarstagen.

Vil man med andre ord have en leder, der med garanti ikke micromanager, så skal man finde en leder, der er uengageret, ukritisk og ikke tager ansvar.

Den vej anbefaler vi ikke, at man går, da det formentlig vil have endnu større negative konsekvenser for arbejdspladsen.

I stedet anbefaler vi, at man finder en leder, der både er engageret, evner at tænke kritisk og tager ansvar, men at man samtidig opnår en så dyb forståelse for lederens personlighed. Altså, at man ved, hvilke rammer lederen har brug for, for ikke at gå i micromanagement-fælden. For at forstå, hvad der kan udløse lederens micromanagement-gen, skal man finde årsagerne hos den enkelte leder.

To ledertyper, der micromanager af forskellige årsager

Mennesker er forskellige, og det er ledere selvfølgelig også. Her giver vi to eksempler på ledertyper, der begge har tendens til at micromanage, men ud fra vidt forskellige årsager.

Vi har valgt at kalde dem, den kontrollerende leder og den perfektionistiske leder.

Den kontrollerende leders engagement, er drevet af et ønske om magt, resultater og egne ambitioner. Lederen er kendetegnet ved at have lav tillid til medarbejderne og en dominerende adfærd. Denne ledertype vil have følgende træk:

  • Lav Konstruktiv holdning – Har brug for at lære folk at kende før han/hun tør stole på dem, skal se folk an inden der placeres tillid, trækker sig hvis andre svigter tilliden.

  • Høj Dominans – Tendensen til at være synlig og tage styringen.

  • Høj Viljestyrke – Den kraft, hvormed man ønsker at påvirke andre og fastholder egne synspunkter, handlinger og/eller mål.

  • Høj Kommunikationsmængde – Hvor meget den pågældende taler.

Den kontrollerende leder er nok en af de ledertyper, vi i fremtiden vil se mindre til. Lederen har nemlig tendens til at gå i micromanagement-fælden, når medarbejderne tænker selv og udfordrer lederens beslutninger – og det kommer vi formentlig kun til at se mere af i fremtiden. Lederen trives bedst på en hierarkisk arbejdsplads, hvor det er vigtigt, at alle følger lederens retning. Det kunne f.eks. være i militæret, et Michelin-køkken eller lignende.   

Den perfektionistiske leders engagement er drevet af et miks af usikkerhed, høje forventninger til sig selv og et stærkt ønske om at opfylde andres forventninger. Denne ledertype er kendetegnet ved:

  • Høj Ansvarstagen – At anerkende eget ansvar og påvirkningsmuligheder i hændelsesforløb, uanset om de er positive eller negative.

  • Høj på Detaljer – Tendensen til at udvise omhu overfor enkeltdele med henblik på at sikre kvaliteten.

  • Lav på Positivt bedømmende – Kritisk og skeptisk, finder hurtigt fejl, kræver høje standarder.

  • Lav på Personlig bearbejdning – Refleksiv, bekymrer sig, spekulativ.

Den perfektionistiske leder er en ledertype, der særligt tilhører de yngre generationer, og vi forventer, at der i fremtiden kommer endnu flere ledere af denne type. Så, hvordan tøjler man deres tendens til at micromanage?

Det udløses ofte af usikkerhed, en enorm ansvarsfølelse og en frygt for at lave fejl. Har man med denne ledertype at gøre, er det vigtigt at gøre personen bevidst om disse reaktionsmønstre. En perfektionistisk leder vil typisk antage, at deres indblanding er nødvendig for at opnå succes, mens deres indblanding i virkeligheden indimellem gør det modsatte. Den kan lede til fiasko, fordi den gør arbejdet mere ineffektivt, skaber frustrationer hos medarbejderne og en følelse af, at de ikke får mulighed for at vise, hvad de kan. Og det kan du godt forklare den perfektionistiske leder, der modsat den dominerende leder, vil være meget lydhør over for input.

Flere artikler