21. august 2020

Sådan tolkes en høj eller lav Beslutningshastighed

Hvad betyder en lav eller en høj score på Beslutningshastighed? Hvilke hypoteser kan du lave? Og hvordan kvalificeres dine hypoteser?

Hvad betyder en lav eller en høj score på Beslutningshastighed? Hvilke hypoteser kan du lave? Og hvordan kvalificeres dine hypoteser?

Disse spørgsmål vil vi perspektivere i det følgende skriv. Indledningsvist indstiller vi vores fokus på analysetageren, der scorer lavt på Beslutningshastighed, dernæst på analysetageren med en høj Beslutningshastighed, og afslutningsvist samler vi trådene i en kort konklusion. 

Lav Beslutningshastighed
En analysetager scorer lavt på Beslutningshastighed, hvis hans eller hendes score er mellem 0-30. Scoren bestemmes ud fra, hvor ofte personen vælger svarmuligheden ’ved ikke’.

Den lave score på Beslutningshastighed kan på positivsiden indikere, at analysetageren er velovervejet, mens den negative udlægning af en lav score er, at vedkommende er ubeslutsom.

Når du tolker på, om analysetageren er velovervejet, ubeslutsom eller begge dele, kan du kvalificere din hypotese ved at inddrage andre PTP & PTL egenskaber. Det kan være fornuftigt at være opmærksom på, hvordan analysetageren scorer på følgende testparametre:

–        Detaljer

–        Tempo

–        Kompleks differentiering

Scorer analysetageren eksempelvis højt på Detaljer, lavt på Tempo og højt på Kompleks differentiering, har du at gøre med en person, der er så grundig, velovervejet og kompleks i sin tankegang, at arbejdstempoet bliver lavt. Grundigheden og korrektheden er til gengæld helt i top. Disse hypoteser skal du have med i din betragtning, når du vurderer, om analysetageren matcher den specifikke stilling.

Personer med lav Beslutningshastighed vil særligt være egnet til et job, der kræver, at man er velovervejet og grundig. Det kunne f. eks. være en revisor. En lav Beslutningshastighed, vil dog være en hæmsko, hvis du f. eks. vil ansætte en proaktiv sælger.

Høj Beslutningshastighed
En analysetager scorer højt på Beslutningshastighed, hvis hans eller hendes score er i spændet 70-100.
Denne score er ligeledes bestemt ud fra, hvor ofte personen vælger svarmuligheden ’ved ikke’.

En høj Beslutningshastighed vil på positivsiden blive betragtet som et tegn på, at analysetageren er beslutsom, mens den negative udlægning er, at vedkommende er forhastet.

Du skal være opmærksom på, hvordan analysetagere med en høj Beslutningshastighed scorer på andre PTP & PTL egenskaber. Du skal særligt være opmærksom på, personens høje Beslutningshastighed, hvis de øvrige testparametre indikerer at:

–        Intelligensen er lav

–        Risikovilligheden er høj

–        Der scores lavt på Positivt Bedømmende

–        Den Selvstændige Beslutningstagen er høj

–        Optimismen sprudler 

I ovenstående scenarie har vi skitseret en person, der ikke lytter til sine omgivelser og sandsynligvis træffer hurtige og forkerte beslutninger uden at overveje konsekvenserne. Kan du samtidig se, at det er en kandidat uden særlig meget erfaring fra en lignende stilling, så inviterer du problemer ind af døren ved at ansætte denne kandidat.

Konklusion
Det er hverken entydigt godt eller entydigt dårligt, hvis analysetageren får en lav eller en høj score på beslutningshastighed i PTP-analysen. Der er fordele og ulemper ved begge typer adfærd. Den endelige vurdering af, om analysetageren er den rigtige for din virksomhed eller organisation, bør aldrig bero alene på denne egenskab. I stedet bør du se på, hvordan den lave eller høje Beslutningshastighed harmonerer med:

–        Andre egenskaber & parametre

–        Stillingstypen

–        Kollegerne, medarbejderen skal samarbejde med

Flere artikler