2. oktober 2020

DEL 2: Føljeton om transformation – sæt i gang, men husk planen

Del 2 af 4. Føljeton om transformation: Sådan kommer du godt igennem en forandringsproces

Del 2: Sæt i gang – men husk planen

2/3 af alle forandringstiltag fejler. Der bliver lagt mange planer og kommunikationsstrategier, og alligevel går det galt. Måske fordi mange organisationer glemmer de menneskelige sider?

Og det er en fejl! For vores personlighed har meget at sige, i forhold til om transformationen bliver en succes eller ej. Derfor sætter vi i denne føljeton fokus på, hvordan du kan bruge teamrolleanalysen, People Test Team (PTT), og personanalysen, People Test Person (PTP), til at planlægge, gennemføre og forankre et forandringstiltag i din organisation, så den havner i den gode tredjedel.

Fase 2: Change

I forandringsfasen skal selve forandringstiltaget eksekveres og implementeres i organisationen. Dette er ofte en turbulent og langstrakt proces, fordi etablerede arbejdsrutiner, der ofte er dybt rodfæstet i organisationens kultur, skal ændres. I den forbindelse understreger Lewin behovet for både tilstrækkelig tid og forstærkende tiltag undervejs. Selvom en god forberedelse er afgørende for en succesfuld forandringsproces, kan forberedelse ikke gøre det alene. Der vil ofte være brug for justeringer og løbende evaluering undervejs for at sikre, at forandringen giver de ønskede resultater.

Kurt Lewins forandringsmodel.png

Effektiv eksekvering

Når forandringen skal drives fremad, er det fuldstændig afgørende med handling og fremdrift. I denne fase er der altså særligt brug for Igangsætteren, som er kendetegnet ved at være handlende, initiativrig, tage chancer og arbejde hurtigt.

Ud over fremdrift er der også brug for en plan, så det sikres, at organisationen holder retningen. Her vil særligt Organisatoren bidrage med at planlægge og koordinere samt skabe systemer og overblik.

I fællesskab vil Igangsætteren og Organisatoren altså sørge for en effektiv eksekvering af det planlagte forandringstiltag.

Robusthed gennem forandringen

Da forandringsfasen som sagt kan være både langstrakt og turbulent, er kompetencen Robust særligt afgørende. På PTP kan denne kompetence aflæses på følgende egenskaber:

  • Høj Mental modstandskraft: Er relativt upåvirket af modstand og modgang
  • Høj Personlig bearbejdning: Bearbejder negative hændelser hurtigt

Selvom robusthed er afgørende, betyder det ikke, at man ikke kan komme igennem forandringen uden – det bliver blot væsentligt nemmere. Det vil dog være særlig væsentligt hos ledelsen, da det typisk er dem, der træffer beslutningerne og skal kunne rumme de udfordringer, bekymringer og frustrationer, der måtte opstå undervejs. Samtidig understreger kompetencen behovet for en opmærksom ledelse, der skal sørge for, at alle medarbejdere – også de mindre robuste – kommer godt igennem denne fase.

Næste gang: Refreeze (fase 3)

Næste gang runder vi af med transformationens tredje og sidste fase, Refreeze, hvor særligt den Styrende og Støttende bidrager – og så opstår der et paradoks, når forandringsprocessen skal afsluttes.

Flere artikler