3. oktober 2020

DEL 3: Føljeton om transformation – lad os få den her sag afsluttet

Del 3 af 4. Føljeton om transformation: Sådan kommer du godt igennem en forandringsproces

Del 3: Lad os få den her sag afsluttet

2/3 af alle forandringstiltag fejler. Der bliver lagt mange planer og kommunikationsstrategier, og alligevel går det galt. Måske fordi mange organisationer glemmer de menneskelige sider?

Og det er en fejl! For vores personlighed har meget at sige, i forhold til om transformationen bliver en succes eller ej. Derfor sætter vi i denne føljeton fokus på, hvordan du kan bruge teamrolleanalysen, People Test Team (PTT), og personanalysen, People Test Person (PTP), til at planlægge, gennemføre og forankre et forandringstiltag i din organisation, så den havner i den gode tredjedel.

Fase 3: Refreeze

I den sidste fase af transformationsprocessen skal forandringen fastlåses for at blive forankret i organisationen. Dette kræver ofte fornyelse af virksomhedens kultur, normer og værdier for at forebygge tilbagefald til gamle vaner. En mangelfuld forankring kan være en ofte overset årsag til, at mange forandringsprocesser mislykkes – ganske enkelt fordi processen ikke bliver afsluttet ordentligt eller gives den nødvendige tid til at låse sig fast, før en ny forandringsproces sættes i søen.

Kurt Lewins forandringsmodel.png

Godt i mål

Det gælder altså om at forankre forandringstiltaget og få organisationen godt i mål. Det er der særligt to teamroller, som bidrager til:

Den Styrende er karakteriseret ved at være synlig, stille krav og træffe beslutninger. Den Styrende bidrager således primært med målstyring og levering af resultater.

På den anden side sørger den Støttende for at få alle med ombord. Den Støttende er altså den samlende faktor i organisationen drevet af fællesskab, trivsel og konstruktivt samarbejde.

Sådan finder du personer til at afslutte

Da mange transformationsprocesser ofte mislykkes pga. en mangelfuld afslutning, er Afsluttende ikke overraskende den absolut væsentligste kompetence i den sidste fase af transformationsprocessen. På PTP dækker Afsluttende over tre egenskaber:

  • Høj Ansvarstagen: Anerkender eget ansvar og påvirkningsmuligheder
  • Høj Udholdenhed: Er vedholdende uanset besvær eller gentagelser
  • Høj Konsekvent beslutningstagen: Fastholder beslutninger over tid

Og her opstår der altså et paradoks: Modsat i fase 1 (Unfreeze) er Konsekvent beslutningstagen nu ideel i et højt niveau. Man kan altså ikke være både Forandringsparat og Afsluttende på samme tid – hvilket illustrerer, hvordan forskellige kompetencer er afgørende på forskellige tidspunkter i en transformationsproces.

Ud over at fastholde beslutninger dækker kompetencen også over at være vedholdende til trods for besvær eller gentagelser samt at anerkende egne muligheder for at påvirke et hændelsesforløb.

Næste gang: Modstand mod forandring

I føljetonens næste og sidste del kan du blive klogere på, hvordan og hvornår de forskellige teamroller udviser modstand mod forandring – og hvad du rent ledelsesmæssigt kan gøre ved det.

Flere artikler