2. februar 2021

Udskiftning af opgaver ved gentest på PTL

Vi har netop lanceret vores Itempool til logikanalysen, People Test Logic (PTL). I dette nyhedsbrev kommer vi med vores anbefalinger til gentest på PTL.


FAKTA:

Vores nye Itempool fungerer på den måde, at der tilfældigt udvælges 80 opgaver (items) fra en større pulje af items (Itempool)


Hvis den samme analyseperson udfylder en PTL på ny, vil personen dermed ikke blive præsenteret for præcis de samme 80 opgaver som sidst. Dermed kan analysepersonen i mindre grad drage fordel af at have udfyldt analysen før, hvilket øger validiteten af gentesten.

Anbefalinger til gentest på PTL

1)      Minimér gentestning

Selvom vores Itempool mindsker fordelen ved at have besvaret en PTL før, er det stadig vores anbefaling at minimere gentestning. Selvom analysepersonen ikke får vist præcis de samme 80 opgaver, vil personen stadig have opnået kendskab til testens opbygning, indhold og form, hvilket kan påvirke resultatet. Analysepersonen kan også – bevidst eller ubevidst – have skiftet strategi ved udfyldelsen anden gang. Dette er særligt gældende, hvis analysepersonen har set strategiens betydning for resultatet ved sin første tilbagemelding.

2)      Her bør du overveje gentest

Der kan dog være situationer, hvor en gentest er uundgåelig eller ligefrem fordelagtig – og her vil udskiftningen af items fra første udfyldelse altså øge validiteten af gentesten. Situationer som tilsiger gentest kan f.eks. være i forbindelse med tekniske udfordringer med internetforbindelse eller tilfælde af fejl i udfyldelsen eller forkert valg af sprog. I visse tilfælde kan testpersonen også have været udsat for forstyrrelser eller et pres i en sådan grad, at det har påvirket resultatet negativt, hvorfor en gentest vurderes at være nødvendig.

3)      Her bør du ikke overveje gentest

Det skal dog pointeres, at et overraskende eller uventet negativt resultat (f.eks. en lav score) ikke i sig selv kvalificerer eller berettiger analysepersonen til at få en gentest. Dette gælder også, hvis analysepersonen oplever at have følt sig træt, uoplagt eller ”ikke at have ramt dagen”. Det er nemlig helt afgørende for analysens validitet, at alle besvarer analysen under de samme forudsætninger og med samme instruktioner.

Til trods for disse generelle anbefalinger kan der altid opstå situationer, hvor det er vanskeligt at vurdere, om en gentest er det rigtige. Her er du som bruger altid velkommen til at tage os med på råd og få detaljeret vejledning og nærmere instruktioner omkring dette.

Det betyder gentest for de forskellige parametre

Det er ikke muligt at fastlægge, hvor mange point eller procent man skal ”trække fra” det første resultat for at estimere, hvor personen ville have scoret uden gentesten. Dette er nemlig individuelt og afhænger af flere faktorer, herunder analysepersonens strategi, generelle intelligens og ikke mindst indlæringsevne.

Ved en gentest bør du dog som bruger være særligt opmærksom på scoren på disse parametre:

  • Hastighed: Da opgavernes indhold og form er mere velkendte, vil analysepersonen formodentlig være hurtigere og dermed nå at besvare flere opgaver. Da personen ikke ved, om de første svar var rigtige eller forkerte, vil personen sandsynligvis svare det samme (og dermed vil Korrekthed sandsynligvis blive påvirket mindre).
  • Intelligensscore: Hvis analysepersonen når at besvare flere opgaver, enten med samme eller højere Korrekthed, vil Intelligensscoren også stige. Hvis Korrektheden falder, er det dog ikke sikkert, om Intelligensscoren bliver påvirket i positiv eller negativ retning.
  • Effektivisering: Hvis analysepersonen vælger at besvare opgaverne, som personen nåede første gang, hurtigere og derefter sætter tempoet ned, vil dette særligt påvirke scoren på Effektivisering negativt. Dette afhænger dog af, hvordan analysepersonen har besvaret og prioriteret opgaverne under Logisk kapacitet i forhold til Færdigheder.
  • Hastighedsindikator: Ligesom med Effektivisering kan dette mønster også påvirke Hastighedsindikatoren i form af en højere starthastighed og lavere sluthastighed.

Tilbagemelding ved gentest

Udover scoren på de forskellige parametre kan en gentest naturligvis også få betydning for tilbagemeldingen. Her kan det være relevant at stille et eller flere af følgende spørgsmål:

  • Hvordan var det at udfylde analysen anden gang?
  • Skiftede du strategi? Hvis ja, hvordan?
  • Hvad synes du særligt blev nemmere eller sværere anden gang?
Flere artikler