27. oktober 2022

Undgå at dele Matchscoren i tilbagemeldingen

Det kan skabe en uhensigtsmæssig situation, hvor du ender med at få et mindre retvisende billede af kandidaten, hvis du deler Matchscoren med vedkommende, der bliver for bevidst om, hvad I søger, og hvad personen på papiret mangler. Brug i stedet Matchscoren i din forberedelse, så du på forhånd får indblik i, hvilke kandidater der passer bedst til jobprofilen og bliver helt skarp på, hvor kandidaten ikke matcher.

I en tilbagemelding er der altid et skævt magtforhold. Kandidaten er der, fordi vedkommende gerne vil have det job, du har stor indflydelse på, om kandidaten får.

Som tilbagemelder er det din opgave at vurdere, mens kandidaten vil forsøge at imponere.

Kandidaten vil vise sine allerbedste sider, og du vil forsøge at få det mest oprigtige og retvisende billede af kandidaten, så du bedst muligt kan vurdere, hvordan vedkommende vil klare sig i jobbet.

På grund af de modstridende interesser skal du undgå at dele Matchscoren i en tilbagemelding. Det vil tydeliggøre for kandidaten præcis, hvad I leder efter – hvad der er ”rigtigt og forkert”. 

Det vil give kandidaten et større incitament til at tale sig selv ind i at være netop den profil, din arbejdsplads leder efter og derfor give et mindre retvisende billede af sig selv.

Brug Matchscoren i forberedelsen til tilbagemeldingen
Inden tilbagemeldingen anbefaler vi, at du bruger Matchscoren til at få indblik i, hvor godt kandidaten matcher de kriterier, I har vurderet, er de vigtigste i jobbet.

Den store fordel ved Matchscoren er, at den ikke ligesom os mennesker ubevidst foretrækker bestemte kandidater på baggrund af tøj, udseende, race, køn, genkendelige personlighedstræk eller andre forholdsvis ligegyldige indtryk i forhold til, hvor godt kandidaten vil klare sig i jobbet.

Matchscoren giver en sikkerhed for, at vi ser kandidaterne i et fair lys, hvor vi ikke er påvirket af vores bias. Vi får et helt enkelt indblik i, hvilke kandidater, der med afsæt i rå data matcher jobprofilen bedst.

Stiller du skarpt på de enkelte kompetencers Matchscore, ser du hvilke konkrete kompetencer, der afviger mest fra det på forhånd ønskede. Den viden kan du bruge til at identificere specifikke sider af kandidatens personlighed, du gerne vil blive klogere på.

Et eksempel kunne være, at den foretrukne kandidat skal ind i et team, hvor I har vurderet, at det er vigtigt, at der er plads til individuelle ønsker og behov, og at alle bliver hørt. I har derfor valgt, at Samarbejdende (høj Hensyntagen og lav Selvstændig beslutningstagen) er en vigtig kompetence, men du kan se på Matchscoren på kompetenceniveau, at kandidaten scorer langt højere på Selvstændig beslutningstagen end der var prioriteret i jobbet og jobprofilen. Kandidaten vil derfor antageligvis have svært ved at give plads til andre og træffe mange af beslutningerne på egen hånd.

Her er det naturligvis vigtigt, at du under tilbagemeldingen får spurgt kandidaten ind til:

  • Hvilke udfordringer kandidaten typisk løber ind, når personen samarbejder i et team.
  • Hvordan vedkommende reagerer, når det er vigtigt, at alles meninger og behov skal tilgodeses

Det er din opgave at afdække, hvordan personen forholder sig til og trives med at skulle give meget plads til andres meninger og behov. På den måde kan du bruge Matchscoren til, at blive helt skarp på, hvad der skal afklares i tilbagemeldingen, hvilket giver de bedste forudsætninger for at vurdere, om kandidaten vil lykkes i jobbet.

Flere artikler