12. august 2021

At gøre forskelligheder til en styrke

For de fleste leder ordet inklusion måske mest af alt tankerne hen på noget med folkeskolen og store politiske reformer. Men inklusion er på ingen måde forbeholdt elever i et klasselokale. Tværtimod er inklusion helt afgørende for at skabe resultater med diversitet – altså for at motivere og fastholde forskellige medarbejdere og lede diverse teams til succes.

Diversitet og inklusion har vi netop sat fokus på i vores seneste statistiske undersøgelse, Diversitet under overfladen. I dette blogindlæg får du hovedpointerne fra undersøgelsen sammen med en række gode råd til, hvordan du ved hjælp af funktioner i People Test Match kan undersøge diversiteten og identificere styrker, svagheder og potentielle konflikter i såvel eksisterende som fremtidige teams.

 

Diversitet: Et tveægget sværd

Diversitet beskrives ofte som et tveægget sværd. På den ene side kan øget diversitet føre til større kreativitet, innovation og kvalitet. Forskellige personligheder, kompetencer og perspektiver øger ganske enkelt kvaliteten af opgaveløsningen. På den anden side kan disse forskelle også føre til konflikter og gøre arbejds- og beslutningsprocesser mere langstrakte og besværlige. I et studie satte man f.eks. et meget heterogent (forskelligartet) og et meget homogent (ensartet) team til at løse en række opgaver. Resultaterne viste, at det heterogene team oftere var i stand til at finde den korrekte løsning sammenlignet med det homogene team. Til gengæld var det heterogene team også længere tid om at løse opgaven og havde flere konflikter med hinanden undervejs.

 

Er det overhovedet besværet værd?

Det rejser naturligvis spørgsmålet, om diversitet egentlig er mest til gavn eller blot til besvær – og det er her, inklusion kommer ind i billedet. Forskningen har nemlig gentagne gange peget på inklusion som en af de helt afgørende faktorer for at skabe værdi med diversitet. I forskningen er inklusion blevet undersøgt under forskellige overskrifter såsom kultur, samarbejdsklima, ledelse og psykologisk tryghed. Begreberne har alle det til fælles, at formålet er at skabe en gensidig forståelse og respekt for hinandens forskelligheder og derved etablere en grundlæggende tryghed – en tryghed som giver alle teamets medlemmer modet til at bringe sine personlige kompetencer i spil og udfordre vanetænkning, arbejdsprocedurer, ideer og beslutningsforslag.

Flere studier har vist, at netop psykologisk tryghed øger kvaliteten af opgaveløsningen. Derudover kan det også skabe erkendelse og dialog om fejl, hvilket faciliterer læring i teamet. Resultaternes bakkes også op af årelang forskning i high-performance teams, som klart viser, at diverse teams performer bedst – men under forudsætning af at de ledes rigtigt, og at alle teamets medlemmer føler sig inkluderede.

Diversitet & Inklusion i praksis

Når du skal arbejde med diversitet & inklusion i praksis, kan du med fordel bruge teamfunktionerne på testplatformen, People Test Match, til at undersøge et eksisterende team i organisationen – for eksempel i forbindelse med udvikling og daglig ledelse eller forud for rekrutteringen af en kandidat, der skal indgå i teamet. Du kan også vælge at tilføje forskellige kandidater til teamet for at se, hvordan et fremtidigt team kunne se ud, afhængig af hvilken kandidat der ender med at blive ansat.

Du kan bruge funktionerne på alle vores analyser. Vores teamværktøj, PTT (People Test Team), er særligt velegnet til at give et hurtigt og enkelt overblik, hvilket kan være en fordel ved især større teams. Du kan endda få vist en samlet teamprofil, uanset om personerne har udfyldt en PTT eller en PTP (People Test Person).

 

Når du har samlet teamets medlemmer i profilen, kan du så undersøge graden af diversitet og identificere forskellige opmærksomhedspunkter ift. teamets samarbejde. Her kan du bl.a. kigge på:

 • Styrker
  Hvor har teamet sine særlige styrker? På hvilke personlige kompetencer scorer medlemmerne særligt højt, og hvordan bidrager det til teamets kvalitet i opgaveløsningen?
 • Svagheder
  Hvilke personlige kompetencer er i mindre grad repræsenteret, og på hvilke områder kan teamet blive udfordret?
 • Diversitet
  Hvor forskellige er medlemmerne i teamet? Ligger de generelt tæt på hinanden, eller scorer de meget forskelligt?
 • Konflikter
  På hvilke områder kan der opstå konflikter i teamet, og hvad skal der til at løse dem? Husk, at konflikter både kan opstå som resultat af meget forskellige scorer (f.eks. på Detaljer) eller meget ensartede scorer (f.eks. høje scorer på Selvstændig beslutningstagen).
 • Teamsamarbejde og ledelse
  Hvad skal der til, for at teamet kan trives og præstere optimalt? Hvad kræves der af den daglige ledelse, og hvordan skal eventuelle konflikter håndteres?

At kortlægge eksisterende og fremtidige teams i organisationen vil selvfølgelig ikke bringe dig helt i mål i dit arbejde med diversitet & inklusion – men det er en effektiv måde at få mest muligt værdi ud af de analyser, du i forvejen bruger i din rekruttering.

 

Skab resultater med diversitet

Dette afrunder vores serie af artikler om diversitet, som giver dig inspiration til at arbejde og opnå succes med diversitet. Hovedpointerne får du her i form af 3 konkrete anbefalinger:

 1. Undgå bias
  … og diskrimination på f.eks. køn eller alder. Ubevidste bias er nemlig én af de største fejlkilder i rekrutteringsprocessen og kan især spænde ben for diversitet.
 2. Tænk dybdediversitet
  … når du rekrutterer nye medarbejdere og sammensætter eller leder eksisterende teams. Diversitet på overfladen kan være vigtigt for fx CSR strategier eller etableringen af rollemodeller, men det er diversitet i dybden – altså forskelle i personlige kompetencer og adfærd – som for alvor bidrager til innovation og kvalitet i opgaveløsningen.
 3. Husk inklusion
  … ellers mister diversiteten sin værdi. Diversitet kan nemlig også give flere konflikter, og det kræver tryghed og god ledelse at drive et mangfoldigt team til succes.

Flere blogindlæg

Forandring fryder – eller gør det?

Omstillingsparat. Forandringsparat. Proaktiv. Nytænkende. Agil. Kært barn har mange navne. Kompetencer som disse er mere efterspurgte end nogensinde før. Efterspørgslen afspejler, hvordan evnen til at

Aktivér potentialet eller undgå faren?

Chefpsykolog Tine Wøbbe deler i dette interview sit syn på mørke personlighedstræk i erhvervslivet. Tine Wøbbe er chef- og retspsykolog på Sct. Hans og en

Forældede fordomme

I kølvandet på, at diversitet, inklusion og ikke mindst bias har gjort sit indtog hos HR og ude i organisationerne, har diskrimination i rekruttering fået

Bliver du manipuleret?

Hvad fatter gør, er altid det rigtige. Eller er det nu også det? Ideen om det rationelle menneske, der altid træffer (økonomisk) fornuftige og mest