5. februar 2024

Aktivér potentialet eller undgå faren?

Chefpsykolog Tine Wøbbe deler i dette interview sit syn på mørke personlighedstræk i erhvervslivet.

Tine Wøbbe er chef- og retspsykolog på Sct. Hans og en af landets førende eksperter inden for psykopati. Tine har skrevet bogen, “De siger jeg er psykopat”, hvor hun med udgangspunkt i seks fortællinger sætter ord på det, som de medvirkende ikke selv kan, og går bag om deres handlinger og syn på verden. Bogen giver en dybere indsigt i psykopati generelt og forsøger at besvare, hvad der skaber en psykopat.

Hvordan ved man, om man har mørke personlighedstræk? 

– Vi har alle mørke træk. Det er en del af det at være menneske. I visse situationer, skal man kunne sætte sig selv først for groft sagt at overleve. Et af de eksempler, jeg bruger, når jeg underviser, er fortællingen fra en overlever af Estonia-tragedien. Når sådan en færge synker, dannes der et vakuum – alt suges ned. Han har fortalt, at han var nødt til at træde på hovederne af de andre mennesker, der var omkring ham for at komme hurtigst muligt væk fra det her vakuum. Manden ved ikke, om nogle af dem, han trådte på er druknet fordi, han trådte på dem. Han havde aldrig gjort det, hvis det ikke var for den ekstreme situation, der også krævede en ekstrem reaktion og kaldte på hans overlevelsesinstinkt.

Hvad er den mest oversete ting, når man taler om mørke personlighedstræk i erhvervslivet? 

– Det er overset, at mørke træk kan være et aktiv. Og det er også derfor, jeg helst ikke vil tale om psykopati i den her sammenhæng. Det får hurtigt en meget negativ klang. Og taler man om deciderede psykopater, vil jeg selv anbefale, at man skynder sig væk. Der er grader af hvor mørke dine træk er. De mørke træk kan være en stor fordel og ligefrem en nødvendighed i visse situationer. Vi skal se nuanceret på det, og ikke sætte lighedstegn mellem mørke træk og psykopati.

Hvorfor kan det være en fordel at have mørke personlighedstræk i erhvervslivet? 

– Indimellem skal du kunne lave en helt kynisk kalkule. Du skal holde øje på bolden, og du vil ikke ryste på hånden, hvis den bedste beslutning for forretningen er at fyre nogle medarbejdere. Og derfor kan det være en fordel i visse positioner at have en mindre grad af dyssociale træk.

Hvad mener du med en mindre grad? 

– Det kan kamme over. Det kan være svært at skelne, om Hans Jørgen er der for firmaets skyld eller sin egen. Vil han være klar til at geare forretningen hårdt for at træde videre til en endnu mere prestigefyldt stilling i en anden virksomhed og så lade korthuset falde sammen bag sig? 

Hvad kan aktivere de mørke træk i en erhvervskontekst?

– De dyssociale træk kan komme frem, hvis man føler sig truet eller udfordret på sin position og magt. De narcissistiske træk vil i højere grad komme til udtryk, hvis man føler sig krænket. Det er det, der kan lede til at man bliver følelsesladet og træffer uigennemtænkte beslutninger.  

Men de mørke træk kan også komme til udtryk ud af nødvendighed. Det kan være at virksomheden har brug for en medarbejderreduktion i forbindelse med en fusion af to afdelinger. Og så ved vi, at ham Hans Jørgen, der godt nok kan være ubehagelig at samarbejde med, kan tænke klart og træffe kalkulerede og kolde beslutninger. Så derfor sætter vi ham til det. I sådan et tilfælde kan det blive en god ting, at man har en person, der ikke bliver emotionelt påvirket, men vælger de medarbejdere, der er bedst for virksomheden og ikke dem, der har været der længst, eller dem der vil blive hårdest ramt af en manglende indkomst eller lign.

Hvordan adskiller narcissisterne sig fra de dyssociale?

– Narcissisterne har brug for omverdenens beundring, anerkendelse og ros. Og narcissisten bliver ikke nødvendigvis ked af det, men kan blive krænket på en helt særlig måde. En krænket narcissist kan være giftig i en virksomhedssammenhæng, fordi det kan føre til at vedkommende tager uigennemtænkte beslutninger eller siger ting, der ikke er hensigtsmæssige i ren provokation over manglende anerkendelse.

Har man en voldsom grad af dyssocial personlighedsstruktur, og er det, man vil betegne som psykopat, kan ros og anerkendelse da også være meget dejligt, men det er ikke noget man er afhængig af. Psykopaten synes allerede selv, at vedkommende er bedre end dig, og hvis du ikke har opdaget, hvor fantastisk vedkommende er, er det blot fordi, du ikke har indset, hvordan verden hænger sammen. En psykopat kan kun blive vred og gal, mens en narcissist også kan blive ked af det, ulykkelig og forurettet – narcissisten er mere i sine følelsers vold og psykopaten er bedre til at holde hovedet koldt.

Tryk her for at læse resten af interviewet

Hvorfor tror du, at der er en særlig sammenhæng mellem topledelse og mørke personlighedstræk? 

– Jeg tror ikke, der er nogle typer af ledelse, hvor man undgår at træffe ubehagelige beslutninger. Jeg kan huske en bestemt sætning fra en lederuddannelse, jeg selv har været på – Ledelse er indimellem at distribuere uretfærdighed. Og det skal man kunne holde til som leder. Det er nemt og dejligt at være leder, når alt går godt, budgetterne kører, arbejdsopgaverne kommer ind, og der er et godt klima i gruppen. Men når der er udfordringer, er man nødt til at træde i karakter og træffe de svære beslutninger. Der hjælper det at have nogle mørke træk. Har man mørke træk vil man også trives i stillinger, hvor man har magt, indflydelse og betydning. Det behøver ikke være ledere, det kan også være læger, præster, psykologer, skolelærere – altså folk, der ligesom har indflydelse på andre. Her trives de godt, og her vil vi hyppigere finde dem.

Hvad motiverer mennesker med mørke træk?

– På et generelt plan, vil de ofte være meget drevet af egennyttige formål. Det er ikke over for dem, at fortællingen om, hvor meget godt virksomheden gør for andre, tager kegler. De motiveres af udsigten til en bonus, en mulighed for forfremmelse, prestige, personlig anerkendelse, en særlig parkeringsplads osv.

Hvad ville du selv være opmærksom på, hvis du skulle give anerkendelse til mennesker med meget udtalte mørke træk?

– Det er en balance, for hvis man anerkender dem for meget, så kan de kamme over. Det er noget med at få anerkendt, at de virkelig har nogle gode egenskaber i højspændte situationer eller krisesituationer, men at udviklingspotentialet er på det nære daglige samarbejde. Så man både giver anerkendelse og inddæmning. Hvis man giver for meget anerkendelse, så risikerer man at nære det dyssociale, og hvis man underkender, så risikerer man, at de bliver kontrære og går imod dig.  

Kan du give et eksempel på et dilemma, der kan opstå, når man skal lede mennesker med mørke træk?

– Prøv at forestil dig en enormt dygtig neurokirurg, som du har brug for, fordi han kan redde liv som ingen anden, men han er en kæmpe primadonna og fuldstændig ulidelig at samarbejde med. Han kan holde hovedet koldt og løse nogle livsvigtige opgaver, men samtidig skræmmer han alle de yngre kirurger og sygeplejersker væk med sin personlige stil. Så dilemmaet er at få ham til at trives og uden, at han får lov at ødelægge arbejdsmiljøet. 

Hvad skal man være opmærksom på, når man leder mennesker med mørke træk?

– Der skal være en tydelig og klar rangordning. Og beføjelserne skal også være tydelige og klare. Hvis de er ovre i det mere dyssociale, skal du sikre dig, at der en respekt for hierarkiet, og hvem der bestemmer. Udfordringen er, at nogle af kernetrækkene er løgn og manipulation, så de kan sagtens foregive at have respekt og bag lukkede døre gøre noget helt andet. Der bliver man nødt til at slå hårdt ned første gang uden at ryste på hånden, for fornemmer de en svaghed, kører de dig over. Så det er ikke en nem ledelsesmæssig opgave.

Synes du, at man skal undgå personer med mørke træk i ledelseslaget?

– Nej jeg synes ikke, at man skal undgå dem, for det vil være en svækkelse. Du har brug for deres kompetencer, men man skal sørge for, at de følger planen. Vi må anerkende, at de mørke træk er en del af det, at være menneske. Og dem, der så har det i højere grad, skal styres, så de bliver et aktiv i stedet for en ulempe for virksomheden.


Ønsker du at høre mere om vores statistiske undersøgelse, Mørke sider i ledelse, eller vores nye produkt, People Test X-tend, er du mere end velkommen til at kontakte os her.

Flere blogindlæg

Forældede fordomme

I kølvandet på, at diversitet, inklusion og ikke mindst bias har gjort sit indtog hos HR og ude i organisationerne, har diskrimination i rekruttering fået

Bliver du manipuleret?

Hvad fatter gør, er altid det rigtige. Eller er det nu også det? Ideen om det rationelle menneske, der altid træffer (økonomisk) fornuftige og mest

Den perfekte manipulator?

Ordet manipulation skaber hos de fleste negative associationer, men det er en fejl. Manipulation kan sagtens være hensynsfuldt og bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Det er derfor ikke selve manipulationen, der er ond, men intentionen bag, der kan være ond eller god.

Kan testresultater manipuleres?

Lige så længe psykometriske testværktøjer har været brugt til rekruttering, har ét spørgsmål været centralt: Kan testresultater manipuleres?