12. november 2021

Den perfekte manipulator?

Ordet manipulation skaber hos de fleste negative associationer, men det er en fejl. Manipulation kan sagtens være hensynsfuldt og bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Det er derfor ikke selve manipulationen, der er ond, men intentionen bag, der kan være ond eller god.

Hvordan kan det være fordelagtigt, at ledere evner at manipulere sine medarbejdere?

Det er der særligt én god grund til. I Psychology Behind kan man læse, at vi 90 % af tiden ikke bryder os om at blive fortalt, hvad vi skal gøre. Samtidig viser flere studier, bl.a. et omfattende review af forskningslitteraturen fra 2013, at medarbejdere føler sig mere motiverede og tager et større ansvar, hvis de føler, at de bliver inddraget i beslutningsprocesser.

Så selvom en leder rent hierarkisk har bemyndigelsen til at give en ordre, vil det ofte skabe et mere gnidningsfrit og motiverende arbejdsmiljø, hvis lederen er i stand til at manipulere medarbejderne til at gøre noget i stedet for at beordre dem til det. Det kan f.eks. være ved at inddrage en medarbejder i en proces, hvor der reelt ikke er behov for medarbejderens input, men hvor inddragelsen i sig selv sikrer en gnidningsfri og motiveret opgaveløsning.

Den perfekte manipulator kan få medarbejderne til at handle i virksomhedens interesse og samtidig skabe tillid og følgeskab blandt medarbejderne – måske sker det så naturligt, at lederen ikke selv er klar over, at han eller hun manipulerer.

Med andre ord kan du stille dig selv spørgsmålet, hvad du helst vil: Blive manipuleret til at løse en kedelig opgave med godt humør og gå-på-mod, eller blive beordret til at løse en kedelig opgave, bare fordi din chef siger det?

Selvom du måske har det svært ved tanken om at blive manipuleret, tager vi chancen og gætter på, at du så alligevel helst ville manipuleres – det, man kunne kalde for hensynsfuld manipulation.

Den perfekte manipulators kendetegn

Hvis man gennem hensynsfuld manipulation kan skabe flere resultater, et bedre arbejdsmiljø og øget motivation, hvorfor så ikke gå på udkig efter den perfekte manipulator? Herunder kan du blive klogere på, hvilke karaktertræk der kendetegner den perfekte manipulator.

Empati er et afgørende karaktertræk for en dygtig manipulator. Han eller hun skal være i stand til at sætte sig i modtagernes sted og forstå, hvad der driver dem, og hvilke ønsker de har. For den enkeltes ønsker udgør en central rolle i manipulationen. Med disse indsigter kan manipulatoren motivere en bestemt handling, da mennesker godt kan lide at få stillet noget i udsigt, de gerne vil have.

Den perfekte manipulator skal også kunne gennemskue, hvordan det han eller hun vil have til at ske, kan gavne den der manipuleres – hvilket kræver en god portion intelligens (både IQ og EQ).

Frem for at udstikke ordrer skal andre hjælpes til at få idéen til selve handlingen, så de føler, at det er deres egen idé og ikke manipulatorens. Den hensynsfulde manipulator skal altså også have ydmygheden til at lade de manipulerede sole sig i manipulatorens gode idéer.

Det store spørgsmål er, om den perfekte hensynsfulde manipulator findes? En leder, der manipulerer medarbejdere til at præstere bedre ved at fodre dem med gode idéer, uden de selv ved det. En manipulator, der hele tiden bevarer de gode intentioner og ikke udnytter sin enorme magt til at skabe konflikter, når det kan være belejligt for manipulatoren selv. En manipulator, der ikke bliver gennemskuet og mister medarbejdernes tillid?

Du finder nok aldrig den perfekte kandidat, der kan alt, uden der samtidig er skyggesider. Pointen er derfor, at du ikke skal lade dig skræmme af manipulative egenskaber hos en kandidat – i nogle sammenhænge kan de være lige det, en arbejdsplads mangler, mens det i andre sammenhænge vil være det forkerte valg.

Flere blogindlæg

Aktivér potentialet eller undgå faren?

Chefpsykolog Tine Wøbbe deler i dette interview sit syn på mørke personlighedstræk i erhvervslivet. Tine Wøbbe er chef- og retspsykolog på Sct. Hans og en

Forældede fordomme

I kølvandet på, at diversitet, inklusion og ikke mindst bias har gjort sit indtog hos HR og ude i organisationerne, har diskrimination i rekruttering fået

Bliver du manipuleret?

Hvad fatter gør, er altid det rigtige. Eller er det nu også det? Ideen om det rationelle menneske, der altid træffer (økonomisk) fornuftige og mest

Kan testresultater manipuleres?

Lige så længe psykometriske testværktøjer har været brugt til rekruttering, har ét spørgsmål været centralt: Kan testresultater manipuleres?