18. december 2022

Tag den ledige position som onboardingekspert – og giv dine konkurrenter baghjul.

Når der efterspørges forandringsparate, agile kandidater med et solidt grundlag for læring, så skyldes det ofte et akut behov for effektiv onboarding af en ny medarbejder, der kan tage fra, skabe værdi og dække et hul i bemandingen.

I tiltrækningen af disse kandidater bliver der brugt mange ressourcer på at vise, hvor attraktiv en arbejdsplads er. Det har sin helt egen brandingdisciplin – Employer Branding. Og der bliver brugt mange ressourcer på at udvælge de helt rigtige kandidater gennem tests, samtaler, headhuntere, indhentning af referencer osv.

Men når den nøje udvalgte kandidat så starter på jobbet, viser undersøgelser på området, at de færreste har en særlig effektiv plan for, hvordan man får vedkommende godt på plads. Undersøgelser viser bl.a., at:

  • 45% oplever en mangelfuld eller ikkeeksisterende plan for deres første måned på job.
  • 22% mener, at alt var klar til deres første arbejdsdag.
  • 25% af alle nyansatte forlader deres job inden for det første år.

Så på trods af virksomhedernes søgen efter læringsparate medarbejdere er virksomhederne altså ikke gode nok til at tage imod nye medarbejdere, og det koster dyrt i både økonomiske og menneskelige ressourcer. Det kalder på en ny strategi og en mere persontilpasset tilgang til onboarding, der flytter ansvaret væk fra kandidaten og hen på den plan, der bliver lagt for hans eller hendes onboarding. En plan, der har fokus på, hvordan det kan sikres, at nyansatte trives bedre og hurtigere forløser deres potentiale og begynder at skabe resultater for virksomheden.

Der er selvfølgelig nogle basale praktiske ting, der skal være på plads, og som enhver onboarding starter med. Det kan være anvisning af plads, udlevering af computer, oprettelse i it-systemer, adgangskort mv. Når det er på plads, kan den individuelle onboarding begynde.

Persontilpasset onboarding

For at skabe en effektiv onboarding, der sikrer den enkeltes motivation, trivsel og læring, er det helt oplagt, at din virksomhed bruger resultaterne fra de testværktøjer, der er anvendt i rekrutteringen (både personligheds- og kognitive tests) og indsigterne fra tilbagemeldingen og samtalen. Et helt simpelt ræsonnement kunne være, at hvis personen foretrækker struktur i sit arbejde, vil personen nok også sætte pris på et struktureret onboardingforløb. På den måde kan både tests og samtaler give nogle afgørende indsigter i f.eks.:

  • Hvilken type oplæring der vil være bedst for vedkommende (sidemandsoplæring, learning by doing
    etc.)
  • Hvor stejl en læringskurve man kan forvente ud fra personens kognitive niveau og indlæringsevne
  • Om det er en meget selvstændig person eller en, der har brug for meget sparring
  • Om vedkommende ønsker lidt eller meget social kontakt

Hvor ambitiøs kandidaten er, og hvornår kandidaten skal præsenteres for perspektiverne og mulighederne i stillingen

Det kan skabe stor værdi, hvis du kigger ind i, hvordan kandidatens onboardingforløb bedst skrues sammen, og laver en sammenfatning med nogle konkrete anvisninger til personens nærmeste leder. Dette øger også sandsynligheden for, at medarbejderen hurtigt kommer til at trives og præstere i jobbet – og ikke er ude af døren igen, før året er omme.

Flere blogindlæg

Aktivér potentialet eller undgå faren?

Chefpsykolog Tine Wøbbe deler i dette interview sit syn på mørke personlighedstræk i erhvervslivet. Tine Wøbbe er chef- og retspsykolog på Sct. Hans og en

Forældede fordomme

I kølvandet på, at diversitet, inklusion og ikke mindst bias har gjort sit indtog hos HR og ude i organisationerne, har diskrimination i rekruttering fået

Bliver du manipuleret?

Hvad fatter gør, er altid det rigtige. Eller er det nu også det? Ideen om det rationelle menneske, der altid træffer (økonomisk) fornuftige og mest

Den perfekte manipulator?

Ordet manipulation skaber hos de fleste negative associationer, men det er en fejl. Manipulation kan sagtens være hensynsfuldt og bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Det er derfor ikke selve manipulationen, der er ond, men intentionen bag, der kan være ond eller god.

Kan testresultater manipuleres?

Lige så længe psykometriske testværktøjer har været brugt til rekruttering, har ét spørgsmål været centralt: Kan testresultater manipuleres?